Skoči na vsebino »

Odkrivanje, preiskovanje in pregon kaznivih dejanj

Kaznivo dejanje trgovine z ljudmi je eno izmed kaznivih dejanj, ki je najbolj odzivno na ekonomske in socialne razmere na lokalni in svetovni ravni. Zato se njegove izvedbene oblike stalno spreminjajo in prilagajajo, kar narekuje organom pregona skrbno spremljanje tega problema ter tvorno medresorsko sodelovanje pri njegovi prepoznavi in pregonu.     

  

Kazenski postopki zoper storilce teh kaznivih dejanj, če zoper njih ni odrejen pripor, praviloma trajajo več let. Razlog za to je v večjem številu storilcev, ki se postopku izognejo tudi z odhodom v tujino ali že ob kaznivem dejanju delujejo v tujini s sostorilci v Sloveniji.

 

Dejavnosti policije

Policija je v letu 2017 v petih preiskavah zaznala in obravnavala 67 kaznivih dejanj. V vseh ugotovljenih primerih je bil zaznan namen izkoriščanja prostitucije. Pri tem je bilo skupaj posamično obravnavanih 15 osumljencev (večinoma gre za državljane Slovenije) in 66 oškodovancev – žrtev trgovanja. Poleg organov odkrivanja in pregona tu sodelujeta tudi Inšpektorat RS za delo in Finančna uprava RS. Njune aktivnosti so usmerjene predvsem na področje izkoriščanja prisilnega dela, saj gre vse pogosteje za povezovanje trgovine z ljudmi s problematiko izkoriščanja pravic delavcev, predvsem tuje delovne sile.

  

Dejavnosti državnega tožilstva

Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije je prejelo in obravnavalo 5 kazenskih ovadb zaradi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi po 113. členu KZ-1, in sicer zoper 13 fizičnih oseb in eno pravno osebo ter v škodo 67 žrtev, od tega je bila ena moškega spola. 

Obravnavali so tudi dve poročili po desetem odstavku 148. člena ZKP zaradi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi po 113. členu KZ-1, in sicer zoper 7 fizičnih oseb. V prvem primeru v škodo ene žrtve moškega spola, v drugem pa v škodo nedoločenega števila neidentificiranih oseb.

Državni tožilci so vložili 5 zahtev za preiskavo zoper 13 fizičnih oseb in eno pravno osebo ter v škodo 67 žrtev, od tega ene moškega spola; vložili 6 obtožb in sicer zoper 17 fizičnih oseb v zadevah, v katerih je bilo oškodovanih 32 žrtev, od tega tri moškega spola in ena mladoletna ženskega spola; vložili 1 obtožbo zaradi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi po 113. členu KZ-1, in sicer zoper 2 fizični osebi in v škodo treh žrtev, ter zaradi kaznivega dejanja zlorabe prostitucije po 175. členu KZ-1, in sicer zoper 2 fizični osebi in v škodo petih žrtev (ena oseba je ista pri obeh kaznivih dejanjih). 

Sodišče na prvi stopnji je presodilo obsodilne sodbe zoper 10 obdolžencev.

   

Dejavnosti Inšpektorata Republike Slovenije za delo

V letu 2017 se je število ugotovljenih kršitev Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev povečalo na 45 kršitev (glede na leto prej se je povečalo za 125 odstotkov).  Največ (21) je bilo kršitev 7. člena - delodajalci so tujcem omogočali, da so opravljali drugo delo kot tisto, za katero je bilo podano soglasje ali izdano dovoljenje za sezonsko delo. Sledi 8 kršitev 45. člena glede hrambe dokumentacije na kraju opravljanja storitev.

Dejavnosti Finančne uprave Republike Slovenije

V letu 2017 je FURS podala skupno 6 kazenskih ovadb zaradi zaposlovanja na črno (199. člen KZ-1) ter vložila 25 kazenskih ovadb in 10 naznanil zoper kršitev temeljnih pravic delavcev (196. členu KZ-1).


Anonimna e-prijava