Skoči na vsebino »

Priročnik za podjetja in delodajalce

Upravljanje tveganj prikritega prisilnega dela


Zakaj

Kaj je problem?

Pojdite na Zakaj.

  

Dejstva

Dejstva in zakonodaja.

Pojdite na Dejstva.

  

Vaše podjetje

Kako lahko prikrito prisilno delo vpliva na vaše podjetje?

Pojdite na Vaše podjetje.

  V Sloveniji in v tujini se nekatere gospodarske panoge spoprijemajo z novimi izzivi, povezanimi z zaposlovanjem tujih delavcev. To vključuje delo na črno, težke delovne pogoje in, v najhujših primerih, trgovino z ljudmi z namenom prisilnega dela. 

  

Trgovina z ljudmi grobo krši temeljne človekove pravice, je napad na svobodo in dostojanstvo osebe ter huda oblika kaznivega dejanja. Ena od oblik trgovine z ljudmi je tudi prisilno delo in delovno izkoriščanje.

  

Cena, ki jo plačate, če ste povezani s trgovino z ljudmi z namenom prisilnega dela, je zelo visoka. Slovenska in tuja podjetja, ki so bila vpletena v primere trgovine z ljudmi z namenom prisilnega dela, so bila izjemno medijsko izpostavljena. To je resno škodilo ugledu teh podjetij in tako povzročilo izgubo strank in padec prihodkov. 

  

Priročnik za podjetja in delodajalce se nanaša na tveganje trgovine z ljudmi z namenom prisilnega dela. Vključuje korake, s katerimi se je mogoče izogniti vpletenosti v tovrstne primere. Priročnik, namenjen vsem panogam, je informativne narave oziroma orodje za upravljanje tveganj in preventivo.

  

Priročnik je pripravil danski Center za boj proti trgovini z ljudmi in je prilagojen slovenskim razmeram. Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi apelira na slovenska podjetja in delodajalce, da ga uporabijo še zlasti pri zaposlovanju tujih delavcev.