Skoči na vsebino »

Ukrepi za boljše poslovno okolje

Cilj Vlade Republike Slovenije je korak za korakom popeljati Slovenijo iz gospodarske in finančne krize. Pri tem so ključnega pomena tudi aktivnosti za izboljšanje poslovnega okolja in s tem večja konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Da bi to dosegli, morajo biti aktivnosti in ukrepi državne uprave pregledni, medresorsko usklajeni, nadzorovani in seveda tudi realizirani.
 


Enotni dokument za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti

Vlada je tako za doseganje večjih sinergijskih učinkov ukrepov in v izogib podvajanju poročanja različnih organov o istovrstnih ukrepih oktobra 2013 sprejela Enotni dokument za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti  (v nadaljevanju Enotni dokument), v katerem so prvič na enem mestu prikazani vsi ukrepi (več kot 250 ukrepov iz 11 strateških dokumentov), predlagane rešitve, nosilci ter roki realizacije.

Organi državne uprave trikrat letno poročajo Vladi RS o realizaciji ukrepov iz Enotnega dokumenta. Ko vlada sprejme poročilo o realizaciji ukrepov, so posamezni resorji zavezani, da ukrepe iz Enotnega dokumenta realizirajo v skladu s predvidenim terminskim planom.  Seznam ukrepov se sproti dopolnjuje, vključuje pa tudi spremembe, nastale na podlagi predlogov, oddanih prek portala Stop birokraciji .
 


Aplikacija »Enotna zbirka ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje«

Aplikacija »Enotna zbirka ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje«  nudi uporabniku na enem mestu pregled vseh ukrepov in nadzor nad realizacijo ukrepov za boljše poslovno okolje. Poleg vsebinskih opisov so na voljo tudi grafični in tabelarični prikazi posameznih ukrepov. Tako lahko uporabnik pridobi dodatne informacije o odzivnosti posameznega ministrstva v zvezi z ukrepi s področja, ki ga ministrstvo pokriva. Nadvse uporaben je iskalnik, pa tudi funkcija, s katero si lahko uporabnik podatke, ki ga posebej zanimajo, združi v individualno poročilo.
 


Poročilo o prihrankih z naslova znižanja zakonodajnih bremen

 Poročilo o prihrankih z naslova Znižanja zakonodajnih bremen v obdobju med 2009 in 2015 (2.0 MB) je bilo pripravljeno na podlagi merjenja administrativnih stroškov in bremen v predpisih RS v omenjenem obdobju. Rezultati kažejo, da je bilo skupno izmerjenih 146 ukrepov in realiziranih 365 mio EUR prihrankov na letni ravni, pri čemer realizirani prihranki predstavljajo znižanje zakonodajnih bremen v višini več kot 25 % od ugotovljenih bremen (1,5 mrd EUR). Največji delež prihrankov izhaja iz ukrepov v pristojnosti Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za finance in Ministrstva za pravosodje. Določeno število ukrepov je še v fazi realizacije, kar za državo predstavlja potencialne prihranke, in sicer v višini 59,3 mio EUR.


AplikacijaPortal Stop birokraciji