Skoči na vsebino »

Davek na nepremičnine

Po tem, ko je Ustavno sodišče leta 2014 razveljavilo zakon o davku na nepremičnine in presodilo, da je v neskladju z ustavo tudi zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, kolikor se nanaša na množično vrednotenje zaradi obdavčenja nepremičnin, se je vlada Mira Cerarja že v koalicijski pogodbi zavezala k pripravi novega predloga uvedbe davka na nepremičnine. 

 

Tako je bil v začetku februarja ustanovljen Projektni svet , ki koordinira in usmerja pripravo nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin. V  Sklepu o imenovanju (132 KB) je vlada Projektnemu svetu določila ključne smernice, ki naj bodo upoštevane pri uvedbi davka na nepremičnine: 

  • nov sistem obdavčitve naj posodobi dosedanji sistem obdavčitve nepremičnin z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča, davkom od premoženja in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest
  • nov sistem obdavčitve naj zajame v obremenitev vse nepremičnine, razen kadar je primerno določiti oprostitve v posebej utemeljenih in zelo ozko določenih primerih (široka davčna osnova);
  • obseg ocenjenih prihodkov posodobljenega sistema obdavčitve nepremičnin, ki so bile že doslej vključene v obdavčitev, naj v skupni višini bistveno ne odstopa od obsega prihodkov dajatev, ki jih bo novi sistem obdavčitve nadomestil;
  • nov sistem obdavčitve nepremičnin naj upošteva usmeritve iz odločbe Ustavnega sodišča v zvezi z davkom na nepremičnine in množičnim vrednotenjem nepremičnin;
  • nov sistem obdavčitve naj temelji na javno dostopnih podatkih in naj bo oblikovan tako, da bo dolgoročno povzročal čim nižje administrativne stroške zavezancem in državnim organom, sistemsko vključenim v izvajanje novega sistema obdavčitve.

 

 

Trenutno stanje

Do uveljavitve z odločbo Ustavnega sodišča RS razveljavljenega Zakona o davku na nepremičnine  smo imeli v Sloveniji tri vzporedne sisteme: 

  • nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: NUSZ), 
  • davek od (nepremičnega) premoženja in 
  • pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. 

 

Ustavno sodišče je ob razveljavitvi zakona vse tri sisteme ponovno vrnilo v uporabo. Tako se danes še vedno spopadamo z vsemi slabostmi ureditve obdavčitve nepremičnin v Sloveniji, ki je zastarela, neenotna, nekonsistentna, nepregledna in neprilagojena novim ekonomskim razmeram, na izvedbeni ravni pa pogosto tudi nezakonita. 

 

Vsaka od omenjenih dajatev ima drugače določeno osnovo, druge zavezance in drugačen predmet obdavčitve. Vsaka od teh dajatev se odmerja samostojno, v različnih rokih in postopkih in vsaka od teh dajatev uporablja različno bazo podatkov o nepremičninah. 


Z uvedbo davka na nepremičnine naj bi se poenotil sistem obdavčitve v okviru ene dajatve, razširila obdavčitev na vse vrste nepremičnin, obdavčitev bo vezana na enotno evidenco – register nepremičnin, posledično pa bo uveljavljen sodoben načina določanja davčne osnove na podlagi tržne vrednosti nepremičnin, preglednejših in enotnejših pravil določanja davčnih stopenj za občine ter poenotenja oprostitev in olajšav. 

 

Kot podporna sistema sodobnejšemu načinu določanja davčne osnove sta vzpostavljena enoten sistem evidentiranja nepremičnin in sistem množičnega vrednotenja nepremičnin.