Skoči na vsebino »

V prizadevanjih za izhod iz finančne in gospodarske krize Vlada RS že ves čas posebno pozornost namenja predvsem dvema vidikoma: ukrepom socialne politike, s katero poskuša ublažiti vpliv krize na življenjski standard državljanov, ter ponovnemu zagonu gospodarstva, čemur je bilo v obdobju 2009 - 2013 namenjenih precej proračunskih sredstev. Prek različnih investicij, sofinanciranj, subvencij, poroštev, pomoči in drugih oblik državnih spodbud gospodarstvu, ki so jih dodeljevala pristojna ministrstva, vladne službe ali druge državne institucije (npr. Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, Eko sklad, Javna agencija za raziskovalno dejavnost, Javnega sklada RS za podjetništvo, itd.), je bilo namreč od 1. januarja 2009 do 30. septembra 2013 gospodarstvu namenjenih za več kot 3 milijarde EUR.

 

S pričujočo spletno stranjo državljanom na enem mestu predstavljamo, koliko je država med letoma 2009 in 2013 vložila v razvoj in napredek slovenskega gospodarstva. Podatke smo zbrali iz evidence izdatkov državnega proračuna, namenjenih spodbujanju gospodarstva, dopolnili pa smo jih s podatki prejetimi s posameznih državnih institucij zadolženimi za dodelitev sredstev. Preglednica zajema izplačila v obdobju od 1. januarja 2009 do 30. septembra 2013 in vsebuje postavke, kot so subvencije podjetjem, investicijski transferi, dana posojila, plačila zapadlih poroštev, povečanje kapitalskih deležev, povečanje drugih finančnih naložb ter povečanje namenskega premoženja. S pomočjo iskalnika je iz tabele mogoče razbrati prejemnike spodbud, namen, datum (ne pri vseh) in višino transakcij. Podatke bomo osveževali vsake pol leta.