Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Državne pomoči gospodarstvu

Državnih pomoči gospodarstvu za več kot 2,5 milijardi evrov

Vlada RS z različnimi ukrepi pomaga gospodarskim subjektom vseh velikosti, občinam in neposredno tudi državljanom pri soočanju z gospodarsko in finančno krizo. Oblike pomoči so različne: spodbude samozaposlenim so v obliki subvencij, za gospodarski zagon in internacionalizacijo pa so ukrepi pretežno v obliki povratnih sredstev. Največ sredstev je namenjenih spodbujanju investicij in zavarovanju izvoznih poslov (oba ukrepa izvaja SID banka). Pomoč gospodarskim subjektom izvajajo ministrstva, skladi in agencije. Gre za različne oblike povratnih (krediti, garancije, sredstva za dokapitalizacijo v obliki tveganega kapitala) in nepovratnih (subvencije, donacije) pomoči v skupni vrednosti več kot 2,5 milijarde evrov.

Oblike pomoči smo razvrstili v tri sklope:

  • pomoč gospodarstvu obsega ukrepe in razpise ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, in ministrstva, pristojnega za infrastrukturo, SID banke, Slovenskega podjetniškega sklada, Slovenskega stanovanjskega sklada, Sklada RS za razvoj podeželja in EKO sklada - v skupni višini več kot 2,3 milijarde evrov.
  • pomoč kmetom izvaja Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja prek različnih razpisov - načrtovana poraba v letu 2013 je 318 milijonov evrov, do 31. oktobra je bilo izplačanih skoraj 239 milijonov evrov, na voljo pa je skoraj še 80 milijonov evrov;
  • ukrepe za pomoč posameznim regijam, občinam in občanom izvajata EKO sklad in Stanovanjski sklad RS - skupaj nekaj več kot 76 milijonov evrov.


Natančnejši pregled sredstev, namenjenih za različne ukrepe, lahko najdete v priloženih preglednicah, ki se bodo na spletnem mestu vlade redno posodabljale, odprti razpisi različnih oblik in za različne namene pa bodo tako zbrani na enem mestu.

Zainteresirani subjekti, ki se želijo prijaviti na razpise, lahko vprašanja naslovijo na elektronske naslove izvajalcev:

MGRT - gp.mgrt@gov.si
MzIP - gp.mzip@gov.si
MKO - gp.mko@gov.si
SID banka - info@sid.si
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja - aktrp@gov.si
Slovenski podjetniški sklad - info@podjetniskisklad.si
Stanovanjski sklad RS - ssrsinfo@stanovanjskisklad-rs.si
Slovenski regionalni razvojni sklad - info@regionalnisklad.si
EKO sklad - ekosklad@ekosklad.si