Skoči na vsebino »

Odgovor 4

Kaj bo z veljavnostjo vozniških dovoljenj izdanih v Združenem kraljestvu?

V primeru, da ZK izstopi iz EU brez dogovora, bo na dan izstopa postalo tretja država. Vendar pa je v vseh državah članicah EU možna uporaba vozniških dovoljenj tretjih držav. Področje je predmet nacionalne zakonodaje vsake posamezne države, ki lahko poleg nacionalnega vozniškega dovoljenja zahteva tudi mednarodno vozniško dovoljenje v skladu z ustrezno Konvencijo o cestnem prometu. V Sloveniji se bo lahko tudi po izstopu uporabljalo vozniško dovoljenje ZK za vožnjo motornih vozil brez mednarodnega vozniškega dovoljenja.

Če želite zamenjati vaše v ZK izdano vozniško dovoljenje za novega, izdanega v Sloveniji, lahko to storite v skladu z informacijami na tem spletnem mestu https://infotujci.si . Zamenjava vozniških dovoljenj bo v skladu s temi informacijami možna tudi po izstopu ZK iz EU. V primeru, da zamenjave ne boste mogli opraviti, lahko do izteka veljavnosti še naprej uporabljate vozniško dovoljenje izdano v ZK.

Državljan Republike Slovenije, ki začasno ali stalno prebiva ali je prebival v tujini in pride začasno ali stalno v Republiko Slovenijo, bo lahko z veljavnim vozniškim dovoljenjem ZK vozil tista motorna vozila, ki jih sme voziti skladno z omenjenim dovoljenjem. To pravico bo imel največ dve leti od dneva prijave prebivališča v Republiki Sloveniji.

Oseba, ki je že imela veljavno slovensko vozniško dovoljenje, lahko ponovno zamenja tuje vozniško dovoljenje za slovensko. Pogoj je običajno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Običajno prebivališče je kraj, v katerem oseba stanuje vsaj 185 dni v vsakem koledarskem letu zaradi poklicnih in/ali osebnih vezi, ki kažejo tesno povezavo med to osebo in krajem, v katerem živi. Za običajno prebivališče osebe, katere poklicne vezi so v drugem kraju kakor njene osebne vezi in ki zaradi tega živi v različnih krajih v dveh ali več državah, se šteje kraj njenih osebnih vezi, če se ta oseba redno vrača v ta kraj. Kadar oseba živi v državi, da bi izpolnila nalogo z določenim trajanjem, ni treba, da je ta zadnji pogoj izpolnjen. Obiskovanje univerze ali šole v drugi državi ne pomeni prenosa običajnega prebivališča.