Skoči na vsebino »

Odgovor 5

Kaj se bo spremenilo pri spletnem nakupovanju preko spleta iz ZK?

V primeru scenarija brez dogovora bo Združeno kraljestvo brez kakršne koli prehodne ureditve postalo tretja država. Odnose ZK z EU bo v takem primeru urejalo splošno mednarodno javno pravo, vključno s pravili Svetovne trgovinske organizacije. EU bo morala na svojih mejah z ZK takoj začeti uporabljati svoja pravila in tarife. To vključuje preglede in kontrole v zvezi s carinskimi, sanitarnimi in fitosanitarnimi standardi ter preverjanje skladnosti z merili EU. Te kontrole bi lahko povzročile velike zamude na meji.


Potrošnik, ki bo kupil blago prek spleta pri ponudniku s sedežem v ZK, bo moral, enako kot če bi blago kupil pri kitajskem ali ameriškem ponudniku, računati še na plačilo davka na dodano vrednost in uvoznih dajatev. DDV se obračuna in plača po stopnji 22 % oziroma 9.5 % od davčne osnove, pri čemer so pošiljke v skupni vrednosti do 22 evrov oproščene plačila DDV.  Pavšalna carinska stopnja, ki se lahko uporabi pod določenimi pogoji znaša 2.5%, plačila carine pa so oproščene pošiljke do skupne vrednosti 150 evrov, vendar ne alkoholne pijače, tobak in tobačni izdelki ter parfumi in toaletne vode.

Pravice potrošnikov, kot je pravica do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo, v 14 dneh od nakupa, pravice v primeru ne-dobave ali pravice v primeru blaga z napako, bodo takoj po izstopu ostale enake kot so v državah članicah EU. Vendar bo britanski parlament lahko kadarkoli v prihodnje ta pravila, ki so bila sprejeta na podlagi evropskih direktiv, spremenil, kar bo lahko vplivalo na pravice potrošnikov, ki bodo kupovali pri prodajalcih iz Združenega kraljestva. 

Več informacij o pravicah potrošnikov v primeru scenarija brez dogovora je dostopnih v angleščini .


Predvidevamo, da bi odhod Združenega kraljestva iz EU brez dogovora lahko negativno vplival na odločanje slovenskih potrošnikov za nakupe v spletnih trgovinah s sedežem v tej državi, predvsem zaradi višjih cen kot posledice uvoznih dajatev in davka ter zamud pri dobavi blaga.