Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Jamstvo za mlade

Izvedbeni načrt 'Jamstvo za mlade', ki ga je Vlada RS sprejela konec januarja 2014, je namenjen izboljšanju položaja mladih na trgu dela.

Ravno mladi med 15. in 29. letom starosti so namreč postali v času gospodarske krize ena izmed najbolj ranljivih skupin prebivalstva, saj zaradi zaostrenih razmer na trgu dela težko pridejo do prve zaposlitve in s tem prepotrebnih izkušenj, s katerimi bi bili zanimivi za delodajalce.


Kateri dejavniki so vplivali na poslabšanje položaja mladih na trgu dela?

  • velika razširjenost začasnih zaposlitev ter nepodaljševanje pogodb o zaposlitvi za določen čas ob zmanjševanju zaposlenih v podjetjih
  • zmanjšano število prostih delovnih mest, kjer imajo mladi že tako manjše možnosti zaradi pomanjkanja izkušenj
  • obseg in sistem študentskega dela (trenutno o tem poteka javna razprava )

Pred izzivom zmanjševanja brezposelnosti med mladimi pa ni le Slovenija, ampak vsa  Evropska unija (465 KB). 

 

 

Več kot 30 ukrepov za lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev

V okviru 'Jamstva za mlade' so združeni ukrepi različnih vladnih resorjev, katerih cilj je izboljšati zaposljivost mladih ter jih aktivirati na trgu dela. 

 

Osrednji cilji so: 

  • izboljšati prehod iz izobraževanja v zaposlitev
  • hitrejša aktivacija mladih brezposelnih in
  • zmanjšanje brezposelnih

 

Izvedbeni načrt zajema 36 ukrepov, ki časovno obsegajo obdobje izobraževanja ter prve mesece po vpisu v evidenco zaposlovanja:    


Shema, po kateri se bo uresničevalo Jamstvo za mlade 2015 - 2015

 

S sprejetjem 'Jamstva za mlade' Slovenija jamči, da bo v naslednjih dveh letih vsaki mladi osebi (15 – 29 let) ponujena zaposlitev ali usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali krajšo obliko institucionalnega ali praktičnega usposabljanja v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih.


Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ocenjuje, da bo podporo v okviru ukrepov iz Jamstva za mlade potrebovalo približno 37.000 brezposelnih mladih na leto - tolikšen je namreč po statističnih podatkih letni priliv mladih v evidenco brezposelnih.

Iz statističnih podatkov pa je tudi razvidno, da je kar 60 odstotkov na novo prijavljenih brezposelnih mladih starih med 25 in 29 let ter da jih prav tako kar 60 odstotkov prihaja iz vzhodnega dela Slovenije.
 

 

Ključna je preventiva!

V sklopu 36 ukrepov precejšnja pozornost namenjena t.i. preventivnim ukrepom, namenjenih šolajoči mladini na vseh ravneh izobraževanja, saj imajo ravno slednji izrazito dolgoročne učinke. Ključni ukrepi so povezani predvsem z boljšim napovedovanjem bodočih potreb na trgu dela, večji dostopnosti vseživljenjske poklicne usmeritve na vseh ravneh izobraževanja.


Skupni cilj navedenih ukrepov je, da bi se več mladih odločalo za poklice, kjer je zaposlitev bolj dostopna. Pomemben poudarek bo namenjen tudi krepitvi povezovanja med izobraževalnimi institucijami in trgom dela.


 Jamstvo za mlade - seznam ukrepov (350 KB)
Dokumenti

 Izvedbeni načrt 'Jamstvo za mlade'  (268 KB)(30. 1. 2014)

 'Za zaposlovanje mladih'  (465 KB)(Sporočilo Evropske komisije Evropskemu parlamentu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij, 5. 12. 2012)