Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Krizno upravljanje in vodenje

 

Nadgradnjo sistema nacionalne varnosti, predvsem njegovega upravljalno-vodstvenega podsistema za upravljanje kompleksnih kriz predvideva Resolucija o strategiji nacionalne varnosti z dne 2. 4. 2010, temu pa sledi tudi Koalicijski sporazum o sodelovanju v Vladi RS za mandatno obdobje 2014-2018, v katerem so koalicijske stranke v programskem delu, ki se nanaša na področje varnosti, kot prvega izmed ukrepov za zagotavljanje varnosti izpostavile oblikovanje celovitega sistema kriznega upravljanja in vodenja. Z namenom uresničitve omenjenih zavez je bil v obdobju med aprilom 2015 in decembrom 2016 izveden vladni strateški razvojni projekt P7: Sistem kriznega upravljanja in vodenja, s katerim so bili poiskani konkretni predlogi za organiziranje kriznega upravljanja in vodenja na ravni vlade (predlog strukture KUV), za nadgradnjo nekaterih mehanizmov kriznega upravljanja ter normativno pravno ureditev kriznega upravljanja in vodenja v Republiki Sloveniji.  

 

Zaključki projekta so ponudili osnovo za sprejem novele Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 55/17 z dne 6. 10. 2017), ki sedaj v svojem 20. členu opredeljuje kompleksno krizo ter krizno upravljanje in vodenje ter vzpostavlja strukturo, medsebojna razmerja in naloge Sveta za nacionalno varnost (SNAV), sekretariata Sveta za nacionalno varnost (SSNAV), operativne skupine sekretariata Sveta za nacionalno varnost (operativna skupina SSNAV), Nacionalnega centra za krizno upravljanje (NCKU) ter medresorske analitične skupine (MAS) v običajnih razmerah, kompleksni krizi in drugih primerih v skladu s predpisi.

 

 

SNAV ostaja posvetovalno in usklajevalno telo vlade za področje obrambe, varnostnega sistema, sistema zaščite in reševanja ter za druga vprašanja nacionalne varnosti. V njegovo podporo deluje SSNAV, ki operativno usklajuje aktivnosti za delovanje SNAV, v kompleksni krizi pa po odločitvi vlade opravlja tudi naloge usklajevanja odziva med ministrstvi, vladnimi službami in podsistemi sistema nacionalne varnosti ter na osnovi analize pričakovanega razvoja dogodkov MAS pripravlja predloge za odzivanje nanjo. Zakon uvaja tudi novo, sekundirano operativno skupino SSNAV, ki deluje pri državnemu sekretarju, pristojnemu za nacionalno varnost v kabinetu predsednika vlade. Skupina petih strokovnjakov v običajnih razmerah pripravlja celovite analize stanja nacionalne varnosti po posameznih področjih in izvaja dejavnosti potrebne za učinkovito krizno odzivanje v vseh resorjih, ob aktivaciji strukture KUV pa se lahko vključi v MAS. Prostorske, tehnične, informacijske in telekomunikacijske pogoje za delovanje strukture KUV v kompleksni krizi in drugih primerih zagotavlja NCKU, ki redno zbira in analizira stanje na področju nacionalne varnosti za SSNAV in operativno skupino SSNAV. V kompleksni krizi se za zagotavljanje analitične in strokovne podpore pri izvajanju kriznega upravljanja in vodenja vzpostavi MAS. Slednja v kompleksni krizi spremlja in ocenjuje varnostne razmere ter potek dogodkov, pripravlja ocene stanja in prihodnjega razvoja dogodkov za SSNAV.

 

 

Vlada je z Odlokom o Svetu za nacionalno varnost (Uradni list RS, št. 17/18 z dne 16. 3. 2018) natančneje uredila sestavo in delovanje SNAV ter SSNAV in operativne skupine SSNAV, ki podpirata njegovo delovanje. Z Uredbo o kriznem upravljanju in vodenju ter Nacionalnem centru za krizno upravljanje (Uradni list RS, št. 28/18 z dne 20. 4. 2018) je vlada natančneje uredila še krizno upravljanje in vodenje, imenovanje, naloge in delovanje vseh teles kriznega upravljanja v kompleksni krizi ter delovanje NCKU in MAS v primeru uveljavitve ukrepov kriznega odzivanja na obrambnem področju, v izrednem in vojnem stanju ter v drugih primerih skladno s predpisi.

 

Vsi trije pravni akti predstavljajo normativni okvir in podlago za učinkovito delovanje ter usklajeno odzivanje na kompleksne krize, ki ogrožajo temeljne družbene vrednote in so čedalje bolj pogoste, večdimenzionalne ter z večjimi družbenimi posledicami. Novo uveljavljene rešitve so predstavljene v priročniku o strukturi kriznega upravljanja in vodenja z naslovom Priprave in odziv na kompleksno krizo, ki ga je izdalo Ministrstvo za obrambo.


Slika 1: Struktura kriznega upravljanja in vodenja v kompleksni kriziPublikacije


Uporabne povezave