Skoči na vsebino »

Izobrazba

Izobraževanje mladih je usmerjeno k pridobivanju visoke ravni znanja, kar prinaša kakovostno izobraženo delovno silo. Ta pomembno vpliva na razvoj gospodarstva, saj izboljšuje konkurenčnost in učinkovitost ter prinaša inovacije in krepi družbeno b

Cilj vlade je izboljšati celovito izobraženost mladih s povezovanjem formalnega izobraževanja, ki mladim ponudi del potrebnih znanj, z neformalnim izobraževanjem, ki ponuja kakovostne načine pridobivanja preostalih kompetenc vse življenje.

Pet izboljšav, ki jih Novela zakona o visokem šolstvu  prinaša študentom: študent bo tudi po opravljeni diplomi obdržal status do konca študijskega leta, država bo financirala doktorski študij s proračunskimi sredstvi, polnopravno članstvo študentov v akademskih zborih, financiranje visokega šolstva bo zdaj urejeno z zakonom in uvaja boljši sistem zdravstvenega varstva študentov.

Vlada bo poskrbela za pogoje za povečanje deleža mladih, ki končajo izobraževanje. Ukrepi bodo namenjeni tudi spodbujanju  krajšanja dobe študija.

Konkretni ukrepi v letih 2016 in 2017:
- socialno vključevanje mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje
- spodbujanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcih
- spodbujanje poklicnega in strokovnega izobraževanja
Zanje bo vlada v dveh letih namenila več kot 10 mio EUR.

Vlada ohranja štipendijsko politiko v obstoječem obsegu, okrepila pa bo podporo študiju in praksi v tujini ter izvajala ukrepe, ki podpirajo vrnitev mladih v Slovenijo.

Štipendijska politika: državne, kadrovske, Zoisove, Ad futura in štipedije za deficitarne poklice so namenjene motiviranju mladih za vključevanje v izobraževalni sistem, pridobivanje višje ravni znanja, izboljšanje zaposljivosti in v primeru visokošolskega izobraževanja tudi zaključevanje študija v rednem roku. Vlada bo v letu 2016/17 za štipendije namenila več kot 96,6 mio EUR.PREBERITE ŠE


Aktualni razpisi