Skoči na vsebino »

Osamosvojitev

Zagotavljanje kapacitet, sistemsko urejena dostopnost do stanovanj in vzpostavitev podpornih mehanizmov za mlade so cilji te vlade.

Vlada bo s stanovanjsko politiko spodbujala mlade, da hitreje zapustijo dom staršev

Nacionalni stanovanjski program 2015-2025  posebno pozornost namenja ustvarjanju razmer za zagotavljanje kakovosti bivanja posebno za mlade. S srednjeročno usmerjenostjo bodo v obdobju petih let izvedeni izbrani projekti za stabilizacijo razmer na področju stanovanjske oskrbe v Sloveniji. Pri pripravi projektov sodelujejo tudi predstavniki mladih.

Vlada bo okrepila trg najemnih stanovanj v javnem in zasebnem sektorju

Javna služba za najemniško upravljanje: najprej bo Stanovanjski sklad RS s pilotnim projektom oddajal v najem stanovanja v lasti sklada ter stanovanja drugih lastnikov zasebnega in javnega sektorja, ki bodo sklenili pogodbo o oddaji Stanovanjskemu skladu. Glede na rezultate projekta bodo ustrezno spremenjena zakonodaja, ki področje sistemsko ureja.

Vlada bo spodbujala alternativne oblike bivanja.

Stanovanjske skupnosti mladih  so nova oblika sobivanja, namenjena mladim, ki končajo študijsko pot in ne izpolnjujejo več pogojev za bivanje v študentskih domovih ter mladim, ki ne študirajo in se vseeno želijo osamosvojiti. Stanovanjske kooperative se bodo spodbujale skozi javno-zasebno partnerstvo.


PREBERITE ŠE


Aktualni razpisi