Skoči na vsebino »

Zaposlitev

Pri vključevanju mladih na trg delovne sile ima ključno vlogo država z aktivno politiko zaposlovanja in ukrepi, ki bodo mladim olajšali začetek kariere.

Vlada bo poskrbela za še boljše povezovanje izobraževalnega sistema s potrebami trga dela.

Po kreativni poti do znanja  je program povezovanja visokošolskih zavodov, podjetij in študentov. V okviru projektov bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja, hkrati pa se bo s spodbujanjem medsebojne izmenjave znanj, izkušenj in dobrih praks visokošolskih učiteljev in strokovnjakov iz (ne)gospodarstva izvajal prenos strokovnega in akademskega znanja.

Pri iskanju zaposlitve mladim lahko pomagajo spodbude za zaposlovanje ali ukrepi jamstva za mlade

Jamstvo za mlade  je učinkovit pristop k reševanju brezposelnosti mladih. Vsaki mladi osebi do starosti 29 let bo ponujena zaposlitev (tudi s pripravništvom), usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali krajšo obliko institucionalnega ali praktičnega usposabljanja v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje.

Vlada bo z namenskimi sredstvi in razpisi spodbujala inovativnost in podjetništvo mladih

Program »MLADI«  vključuje podporo podjetjem mlajšim od 5 let, ki imajo zaradi specifike razvoja in brez zgodovine poslovanja težave pri pridobivanju potrebnih finančnih sredstev na trgu. Namen programa je začetna finančna podpora podjetniškim idejam in/ali že ustanovljenim mladim podjetjem, ki imajo zagotovljen trg in izkazujejo potencial povečanja dodane vrednosti na zaposlenega. PREBERITE ŠEKORISTNA POVEZAVA