Skoči na vsebino »

Ali ste vedeli?

Mejna dokumentacija

Mejna dokumentacija

Mejna dokumentacija ter več kot 100 mednarodnih sporazumov

Slovenija je 30. avgusta 2017 v arhivu Ministrstva za zunanje zadeve Republike Srbije prevzela še dodatnih 60 mednarodnih sporazumov, katerih depozitar je bila nekdanja SFRJ in ki se nanašajo izključno na ozemlje Republike Slovenije. Skupno je bilo tako prevzetih že preko 100 originalov.

Hkrati s sporazumi je Slovenija pridobila tudi mejno dokumentacijo, ki med drugim vsebujejo geodetske in topografske podatke ter zemljevide. Gre za mejo z Italijo (kopenska meja), Madžarsko (cona A) ter Avstrijo torej ta del meje nekdanje SFRJ, ki je danes izključno slovenska. 

   

Ali ste vedeli, da je Slovenija iz naslova nasledstva skupno prevzela že več kot 100 mednarodnih sporazumov ter pridobila tudi originalno mejno dokumentacijo, vključno z geodetskimi in topografskimi podatki?


Poštna znamka, ki jo je po referendumu o neodvisnosti Jure leta 1978 izdala Pošta Švice

Poštna znamka, ki jo je po referendumu o neodvisnosti Jure leta 1978 izdala Pošta Švice

Slovenija in Jura

Po Dunajskem kongresu leta 1815 je območje Jure, večinoma francosko govoreče in katoliško, postalo del nemško govorečega in protestantskega Berna. Po več referendumih se je novi kanton leta 1978 odcepil od kantona Bern, odcepitev pa je odprla zahtevni proces nasledstva. Osnovi nasledstvenih vprašanj med Slovenijo in Juro se sicer razlikujeta, saj je slovensko nasledstvo povezano z razpadom nekdanje države, medtem ko se je Jura od nekdanjega skupnega kantona odcepila.


Ali ste vedeli, da najmlajši švicarski kanton in Slovenijo druži vprašanje nasledstva?


Restitucija državnih arhivov SFRJ

Del slovenske kulturne dediščine v širšem pomenu besede so tudi mednarodne pogodbe, tesno povezane s slovenskim ozemljem oziroma mednarodnopravnim položajem naroda, kot so zlasti pogodbe o določitvi državnih mej, ki so danes slovenske državne meje. Slovenija je decembra 2016 od Srbije prevzela 43 mednarodnih sporazumov, katerih depozitar je bila nekdanja SFRJ in ki se nanašajo izključno na ozemlje Republike Slovenije. Državi sta se tudi dogovorili, da Slovenija v kratkem prevzame naslednjo skupino mednarodnih sporazumov.

 

Ali ste vedeli, da predstavlja prevzetih 43 mednarodnih pogodb prvo restitucijo državnih arhivov SFRJ katerikoli državi naslednici?


Ladja Triglav

V pet-mesečni mednarodni operaciji EU proti tihotapcem migrantov v Sredozemlju (EUNAVFOR MED) je slovenska ladja Triglav preplula 12.000 navtičnih milj. Od oktobra 2015 do marca 2016 je v 58 operativnih dneh na morju izvedla devet reševanj in rešila 1072 ljudi, med katerimi se jih je več kot 500 vkrcalo na krov Triglava. 
 

Ali ste vedeli, da je Slovenija večnamensko ladjo Triglav pridobila na podlagi klirinškega dolga nekdanje Sovjetske zveze do SFRJ?


Houston, we have a problem!

Dokumentarni film Houston, we have a problem! je bil premierno prikazan aprila 2016 na prestižnem Tribeca festivalu v New Yorku. 

 

Ali ste vedeli, da je slovenski režiser Žiga Virc z ekipo snemal tudi v nekdanjih veleposlaništvih SFRJ: v Washingtonu, D.C., ki jo Slovenija danes uporablja kot veleposlaništvo in rezidenco ter v Rabatu, Maroko, ki jo je Slovenija prevzela od Srbije v letu 2016?


Lojze Spacal (1907–2000): Stari svetilnik (Generalni konzulat nekdanje SFRJ v Trstu)

Umetniška dela

Jugoslovanska diplomatska predstavništva so bila opremljena z več kot dva tisoč umetniškimi deli avtorjev iz vseh republik in avtonomnih pokrajin. Pogajanja za delitev umetnin so se začela leta 2002, prve predaje so bile opravljene leto zatem. 

  

Ali ste vedeli, da je Slovenija doslej prevzela že več kot 220 umetniških del eminentnih slovenskih avtorjev, ki so nekoč krasila diplomatska in konzularna predstavništva nekdanje SFRJ in predstavljajo del slovenske kulturne dediščine?


Badinterjeva arbitražna komisija

Najpomembnejšo vlogo na poti do sklenitve Sporazuma o vprašanjih nasledstva je imela Mirovna konferenca o Jugoslaviji sklicana leta 1991, in z njo povezana t. i. Badinterjeva arbitražna komisija. Poleg predsednika francoskega ustavnega sodišča Roberta Badinterja, so komisijo sestavljali predsedniki ustavnih sodišč Nemčije (Roman Herzog), Italije (Aldo Corasaniti), Španije (Francisco Tomás y Valiente) in Belgije (Irene Petry). 

  

Ali ste vedeli, da se je z vprašanji nasledstva po SFRJ Badinterjeva arbitražna komisija ukvarjala v mnenjih št. 1, 9 in od 11 do 15 ? V mnenju št. 9 je Komisija odločila, da se morajo vprašanja povezana z nasledstvom reševati v soglasju držav naslednic, s pravično delitvijo sredstev in obveznosti po nekdanji SFRJ. Prav tako je odločila, da nobena izmed držav naslednic ne more nadaljevati članstva SFRJ v mednarodnih organizacijah, temveč morajo države za članstvo šele zaprositi.


Digitalizacija

Pridobitev arhivskega gradiva je nujna za normalno delovanje držav, pogosto tudi z vidika zaščite vitalnih nacionalnih interesov. Poglobljeno sodelovanje med državami naslednicami na področju arhivov je v letu 2014 s podpisom pisma o nameri v Ljubljani pripeljalo do zagona projekta digitalizacije skupne arhivske dediščine, v katerem sodelujejo vse države naslednice. Izvedba projekta digitalizacije je velikega pomena za prihodnje rodove, saj bo to pripomoglo k njihovemu ozaveščanju in dostopu do skupne jugoslovanske arhivske dediščine.


Ali ste vedeli, da je Arhiv Republike Slovenije prevzel pobudo pri pripravi in izvedbi pilotne digitalizacije?Nasledstvo SFRJ

Pet držav (Slovenija, Hrvaška, BiH, Makedonija in ZRJ - danes Srbija) je podpisalo Sporazum o vprašanjih nasledstva, s katerim je bilo dokončno potrjeno, da je bo razpadu nekdanje SFRJ nastalo pet suverenih enakopravnih držav naslednic.