Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

13.7.17

Na okrogli mizi v Državnem zboru o vprašanjih nasledstva

Okrogla miza z naslovom Odmevi preteklosti: Slovenija in Jura (Nasledstvena vprašanja)

Foto: Bor Slana/STA

V DZ je danes potekala okrogla miza o nasledstvu, ki sta jo pod pokroviteljstvom predsednika DZ Milana Brgleza organizirala visoka predstavnica za nasledstvo Ana Polak Petrič in švicarski veleposlanik Pierre-Yves Fux. Izpostavili so preteklo sodelovanje med Slovenijo in kantonom Jura ter izkušnje z reševanjem nasledstvenih vprašanj.

             

Brglez je v uvodu v okroglo mizo z naslovom Odmevi preteklosti: Slovenija in Jura (Nasledstvena vprašanja) pozdravil močne kulturne in medčloveške odnose med Slovenijo in Švico, ki so se razvili v desetletjih sodelovanja. Ocenil je, da je tako v primeru samostojnosti Slovenije in odcepitve Jure zmagala želja po svobodi in močna volja ljudi. Seveda pa samostojna pot sproži številna vprašanja in postavi nove izzive, tudi v povezavi z nasledstvom.

  

Veleposlanik Fux je prav tako pozdravil odlično sodelovanje med Slovenijo in Švico. Poudaril je, da je pot samostojnosti dolg in zapleten proces, katerega uresničitev zahteva veliko napora. Vprašanja nasledstva so po njegovi oceni zelo pomemben del tega zahtevnega procesa.

  

Po uvodnih nagovorih sta Francois Lachat, nekdanji predsednik kantona Jura, ter Dušan Šinigoj, nekdanji predsednik izvršnega sveta skupščine, predstavila sodelovanje med Slovenijo in Juro v obdobju slovenskega osamosvajanja in se spominjala srečanj v okviru Skupščine evropskih regij.

  

Panelisti so se strinjali, da je dialog zelo pomemben instrument v doseganju samostojnosti, nezanemarljivo vlogo v tem procesu pa igra tudi regionalno povezovanje in sodelovanje.

  

Polak Petričeva je glede podobnosti med procesoma v Sloveniji in Juri dejala, da je obema skupna želja ljudi, da izrazijo svojo voljo, v kakšni državi želijo živeti, to je spoštovanje pravice do samoodločbe. Druga podobnost pa je reševanje vprašanj nasledstva.

  

Ob tem je izpostavila dva ključna problema procesa nasledstva po nekdanji Jugoslaviji: sporazum o nasledstvu je bil sklenjen pozno; sporazum nima pravnega mehanizma, ki bi lahko neaktivne partnerice spodbudil k sodelovanju. Tudi Lachat je potrdil, da se je Jura soočala s težavami na področju nasledstva, pri čemer je poudaril, da je dobro razumevanje med narodi pogojeno s sodelovanjem na vseh področjih.

  

Okrogla miza je pokazala pomen tesnega sodelovanja med različnimi subjekti mednarodnega prava, pomoči pri navezovanju stikov ter uveljavljanju položaja novonastalih republik. Zgodovina je dokazala, da se nasledstvena vprašanja lahko rešujejo tudi več desetletij in so od njihovega reševanja odvisni ne samo meddržavni odnosi nekdaj skupnih držav, temveč tudi usode ljudi. Spoštovanje mednarodnih dogovorov, sklenjenih pred ali po dogodku, ki je sprožil nasledstveni postopek, je zato bistvenega pomena v moderni mednarodni skupnosti.

 


Časovno obdobje

Potrdi