Skoči na vsebino »

O projektu

Projekt predlagam.vladi.si je del širših naporov za vključitev prebivalcev v procese oblikovanja vladnih politik in ukrepov. Projekt odpira nov komunikacijski kanal med državljani in državo ter med državljani samimi. Njegov osnovni namen je prebivalce Slovenije spodbuditi k predložitvi mnenj, pobud in predlogov za ureditev določenih vsebinskih vprašanj. Tako želimo predvsem doseči večjo participacijo posameznikov in civilne družbe pri oblikovanju vladnih politik ter okrepiti dialog med civilno družbo in državo.

 

Vlada RS je na svoji 37. redni seji 23. julija 2009 potrdila vzpostavitev spletnega orodja »predlagam.vladi.si«, ki ga je predlagal in s katerim bo upravljal Urad Vlade RS za komuniciranje.

 

Dokumenti:

  •  na vladi potrjeno gradivo projekta predlagam.vladi.si (271 KB) 
  •  Sklep Vlade 38200-11/2009/9 z dne 23.7.2009 (49 KB), s katerim je Vlada RS:

    • izvedbo projekta naložila Uradu Vlade RS za komuniciranje;
    • ministrstva in vladne službe zavezala, da na poslane predloge v roku 20 dni pripravijo ustrezne odgovore oziroma stališča;
    • Uradu Vlade RS za komuniciranje naložila, da v roku šestih mesecih po objavi projekta pripravi poročila in ovrednosti projekt, oceni uporabnost spletnega orodja in pripravi predloge za njegov nadaljnji razvoj.

 

Vlada RS se je na seji 8.7.2010 seznanila s  Poročilom o delovanju spletnega orodja predlagam.vladi.si v obdobju od 11. novembra 2009 do 11. maja 2010 (325 KB).

 

Vlada RS se je na seji 10.3.2011 seznanila z letnim  Poročilom o delovanju spletnega orodja predlagam.vladi.si (november 2009 - november 2010). (225 KB)

 

 

Orodje »predlagam.vladi.si« je nadgradnja estonskega projekta »TID+«, ki v Estoniji uspešno deluje že od leta 2001 in je dostopno na spletnem mestu za e-participacijo estonske vlade osale.ee . V sodelovanju z in je estonska nevladna organizacija razvila odprto kodno programsko rešitev , ki smo jo za naše potrebe nadgradili in vpeljali nove funkcionalnosti.

 

Za vzpostavitev, nadgradnjo in vzdrževanje spletnega orodja, ki temelji na odprtokodni programski rešitvi, smo na Uradu vlade za komuniciranje v letu 2009 porabili 5.500,00 evrov (postavitev in prilagoditev orodja ter dva meseca vzdrževanja), medtem ko smo v proračunskem letu 2010 za nadgrajevanje, vzdrževanje in spremembo vizualne podobe orodja v skladu z novo celostno podobo Vlade RS porabili 9.257,00 evrov. Predviden obseg sredstev za projekt v letu 2011 znaša 9.000,00 evrov, od tega 3.000,00 evrov za vzdrževanje orodja in 6.000,00 evrov za nadgradnje.


  


 Kontakt

e-naslov: predlagam.vladiping@govpong.si

telefon: (01) 478 26 00

faks: (01) 251 23 12

 

Urad Vlade RS za komuniciranje 

Gregorčičeva 25

1000 Ljubljana