Skoči na vsebino »

Prednostne naloge vlade dr. Mira Cerarja v letu 2016

Krepitev trga dela

 • Še večja zaposlenost
 • Poudarekna zaposlovanju mladih
 • Uvedba sistema vajeništva

Razvoj Slovenije

 • 3,2 milijarde za nove projekte
 • Razvoj za boljšo kakovost življenja
 • Slovenija kot zgled

Več zdravja

 • Krajše čakalne dobe
 • Preglednejše podeljevanje koncesij
 • Preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Socialna politika

 • Za brezskrbnejše življenje v starosti
 • Lažje uveljavljanje pravic
 • Odgovori na staranje prebivalstva

Zdrave javne finance

 • Transparentnost javne porabe
 • Zaupanje v pravičnost sistema dajatev
 • Ohranjanje zdravih državnih financ

Skrb za državno premoženje

 • Učinkovitejše upravljanje
 • Ustvarjanje donosa
 • Več prilivov v proračun

Gospodarstvo in izboljšanje poslovnega okolja

 • Pravičnejša porazdelitev davčnega bremena
 • Učinkovito pobiranje javnih dajatev
 • Za podjetnike vse na enem mestu

Razvoj potenciala turizma

 • Nova delovna mesta
 • Dodatna sredstva za promocijo
 • Povečanje prepoznavnosti Slovenije

Država v službi svojih državljanov

 • Moderen uslužbenski sistem
 • Spremljanje prihrankov občin
 • Manj za najemnine in stroške informatike

Učinkovitejše pravosodje

 • Hitrejše sojenje
 • Vzpostavitev sodnega supervizorja
 • Možnost vlaganja skupinskih tožb

Kakovostna infrastruktura in energetska učinkovitost

 • Prenova cest in železnic
 • Gradnja drugega tira
 • Energetska obnova stavb

Ohranjanje zdravega in zelenega okolja

 • Za hitrejšo pridobitev gradbenega dovoljenja
 • Zeleno gospodarstvo 
 • Trajnostna raba

Varnost na prvem mestu

 • Varnost prebivalstva
 • Manj mrtvih v prometu
 • Nadaljevanje odkrivanja gospodarske kriminalitete

Kmetijstvo

 • Sredstva za razvoj podeželja
 • Mednarodna vpetost kmetijstva, prehrane in gozdarstva
 • Pobuda za svetovni dan čebel

Zunanja politika

 • Zagotavljanje mednarodnega miru
 • Gospodarska diplomacija
 • Stalna dežurna služba

Obrambne zadeve

 • Izboljšanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
 • Krizno upravljanje
 • Logistična podpora za oskrbo beguncev in migrantov

Izobraževanje in šport

 • Prožne oblike učenja
 • Vključevanje otrok s posebnimi potrebami
 • Mobilnost učiteljev in učencev

Krepitev varstva potrošnikov

 • Dvoletno obvezno jamstvo
 • Možnost kolektivnih tožb
 • Lažje uveljavljanje pravic

Kultura

 • Pridobitev evropskih nepovratnih sredstev
 • Nadaljnje investiranje v kulturno dediščino
 • Pomoč kreativnemu sektorju za dostop do sredstev

Slovenci v zamejstvu in po svetu

 • Razvoj slovenske kulture v zamejstvu in po svetu
 • Vzpostavljanje čezmejnih regij
 • Vzpostavitev mreže slovenskih znanstvenikov


Infografika


Slovenija v očeh drugih