Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Gospodarstvo in izboljšanje poslovnega okolja

Pravičnejša porazdelitev davčnega bremena
Učinkovito pobiranje javnih dajatev
Za podjetnike vse na enem mestu

  

Poskrbeli bomo za pravičnejšo porazdelitev davčnega bremena med delom, potrošnjo in kapitalom (premoženjem). Veliko bomo delali v smeri zaupanja v pravičnost sistema javnih dajatev. Z njimi se nenazadnje financira tudi cela vrsta socialnih prejemkov in prav je, da vsi vplačujemo v sistem, iz katerega se črpajo.

  

Pobiranje javnih dajatev bo še bolj učinkovito, z davčnimi blagajnami pa se bomo še odločneje lotili davčnih utaj, neizdajanja računov in dela na črno. Za učinkovitost bomo poskrbeli tudi s povečanjem pravne varnosti z odločanjem v pritožbenih davčnih in carinskih postopkih v razumnem roku, z enostavnejšim predlaganjem davčnih obrazcev, napovedi in obračunov ter enostavnejšim in bolj transparentnim poslovanjem s proračunskimi uporabniki.

  

Sredi leta 2016 bomo s tako imenovanim MSP-testom sistemsko poskrbeli za preprečitev nastanka novih administrativnih bremen, saj bomo tehtali vpliv vseh novonastalih zakonodajnih predlogov na gospodarstvo. Iskali bomo javnofinančno vzdržne možnosti za davčno razbremenitev najbolj produktivnih.

  

Tudi v letu 2016 bomo nadaljevali prenovo podjetniškega podpornega okolja za podjetja v vseh fazah rasti in razvoja, s ciljem poenostavitve postopkov in zagotavljanja osnovnih podpornih storitev informiranja in svetovanja na enem mestu.

  

Bistveni dve novosti, ki ju lahko v okviru prenove mreže VEM-točk pričakujemo, sta pomoč podjetjem pri dostopu do finančnih virov in enotna nacionalna točka za tuje investitorje. Nacionalno VEM-točko bo predstavljala Javna agencija SPIRIT Slovenija. V sodelovanju z izvajalskimi institucijami bomo v Slovenijo še intenzivneje kot doslej privabljali tudi tuje investitorje in krepili čezmejno gospodarsko sodelovanje.