Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Izobraževanje in šport

Prožne oblike učenja
Vključevanje otrok s posebnimi potrebami
Mobilnost učiteljev in učencev

  

Še naprej bomo spodbujali prožne oblike učenja ter nudili podporo kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

  

Vzpostavili bomo model celovite podpore šolam pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami ter model socialnega vključevanja otrok in mladine s posebnimi potrebami za približevanje trgu dela.

  

Zagotovili bomo nadaljevanje in nadgradnjo projekta uspešnega vključevanja učencev Romov v vzgojo in izobraževanje, tudi z izvajanjem aktivnosti Romskih pomočnikov in spodbujanja delovanja Romskih inkubatorjev.

  

Nameravamo izboljšati mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev na izmenjavah na tujih visokošolskih institucijah, s katerimi se bo okrepilo mednarodne kompetence mladih, izboljšalo kakovost poučevanja in razvoj učnega okolja, ki spodbuja ustvarjalnost.

  

Prav tako načrtujemo pospešiti internacionalizacijo visokega šolstva z mednarodno mobilnostjo slovenskih študentov iz socialno šibkih okolij na izmenjavah v tujino, da bi povečali učinek mobilnosti in pridobivanja novih kompetenc, tudi za potrebe trga dela.