Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Kmetijstvo

Sredstva za razvoj podeželja
Mednarodna vpetost kmetijstva, prehrane in gozdarstva
Pobuda za Svetovni dan čebel

  

V okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 bomo izpeljali do 20 javnih razpisov, ki bodo omogočali izboljšanje biotske raznovrstnosti, stanja voda in tal, konkurenčnost, prilagajanje in prestrukturiranje kmetijskega, prehranskega in gozdarskega sektorja, kmetovanje mladih kmetov, prenos znanja, socialno vključenost ter lokalni razvoj podeželskih območij, s čimer se v največji meri odražajo nacionalne prednostne naloge, ki jih je Slovenija opredelila na podlagi analize danosti in stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva ter na podlagi številnih posvetovanj s socialnimi partnerji in javnostmi. Na voljo bo 146 milijonov evrov slovenskega in evropskega denarja, ker pa znaša stopnja sofinanciranja od 30 do 50 odstotkov, pa bo celoten investicijski cikel težek do 350 milijonov evrov. Pri nadgradnji Programa razvoja podeželja bo več kmetij vključenih v kmetijsko-okoljske ukrepe, izvajanje bo lažje zaradi poenostavitev, pomemben vidik je financiranje premika živali na pašo, kar nenazadnje pomeni posredno pomoč mlečni proizvodnji.

  

Za pospeševanje mednarodne vpetosti kmetijstva, prehrane in gozdarstva bomo izvajali ciljne aktivnosti za naslednje trge: Nemčija, Črna Gora, Rusija ter Kitajska – tudi v okviru sodelovanja znotraj koordinacijskega mehanizma za gozdarstvo med državami Srednje in Vzhodne Evrope ter Kitajske (16 + 1). Povečanje izvozne aktivnosti slovenskega kmetijsko prehranskega sektorja na evropski trg in tretje trge pomeni rast (domače) proizvodnje in dviganje stopnje zaposlenosti, večji delež izvoza pa bo hkrati izboljšal pogajalsko moč do domačih kupcev.

   

Velikega pomena je tudi pobuda Vlade RS in Čebelarske zveze Slovenije za razglasitev 20. maja za svetovni dan čebel pri Organizaciji združenih narodov. Slovenija se je v zadnjih letih že profilirala kot država, v kateri ima čebelarstvo posebno mesto in skrb. Sprejeta pobuda je nadgradnja aktivnosti, saj je informiranost ljudi o izjemnosti in nenazadnje tudi ogroženosti čebel in ostalih opraševalcev pomembna naloga na poti njihovega ohranjanja. Čebele in ostali opraševalci s svojim delovanjem pozitivno vplivajo na celoten ekosistem in na ohranjanje biotske raznovrstnosti v naravi; z opraševanjem rastlin pripomorejo k doseganju samooskrbnih ciljev in konkurenčnega razvoja slovenskega kmetijstva, zagotavljajo varnost preskrbe s hrano, pripomorejo pa tudi k zmanjševanju lakote v svetu.