Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Kultura

Pridobitev evropskih nepovratnih sredstev
Nadaljnje investiranje v kulturno dediščino
Pomoč kreativnemu sektorju za dostop do sredstev

   

Poskrbeli bomo za zagon 14 projektov v vrednosti 34,5 milijonov evrov, za katera nam je uspelo v 85-odstotnem deležu pridobiti evropska nepovratna sredstva iz finančne perspektive 2014-2020. Projekti bodo poleg vzpostavitve javnega elektronskega arhiva in vzpostavitve celovite informacijske podpore varstva nepremične kulturne dediščine, spodbudili ustvarjalnost ter kreativnost kulturnega sektorja.

   

Pripravili in izvedli bomo aktivnosti, usmerjene v varovanje, ohranjanje, promocijo in razvoj kulturne dediščine, krepitev kulturne raznolikosti, varovanje in krepitev razvoja slovenskega jezika, promocijo kakovosti slovenske kulture v mednarodnih odnosih, krepitev medkulturnega in medverskega dialoga, krepitev kulturnega kreativnega sektorja in krepitev dostopnosti kulture ter spodbujali vključujočo kulturo.

   

Prizadevali si bomo za sprejem zakona o »kulturnem evru« oz. za pridobitev nujnih sredstev za ohranjanje, obnovo in oživljanje kulturne dediščine in za javno kulturno infrastrukturo in za prenos na državo za kulturo pomembnih kapitalskih naložb, ki so v javnem interesu. V letu 2016 je ministrstvo za kulturo končalo obnovo Narodnega doma v Ljubljani, s čimer je Narodna galerija kot temeljna nacionalna institucija za likovno umetnost dobila priložnost, da nacionalno likovno bogastvo pokaže javnosti v povsem novi luči.

  

S sprejetjem novele Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi bo omogočeno izboljšanje položaja samozaposlenih v kulturi, s katerim bodo le-ti pri delodajalcih, ki jih financira ministrstvo, upravičeni do enakega plačila za enako opravljeno delo, kot ga dobivajo redno zaposleni v javnih zavodih. Z novelo ministrstvo ureja tudi problematiko izplačevanja pokojnin baletnim plesalcem in odpravlja nekatere administrativne ovire. Zgoraj navedeni projekti, za katere je ministrstvu uspelo zagotoviti evropska nepovratna sredstva pa bodo pomembni tudi za razvoj kulturnih nevladnih organizacij in izboljšanje položaja samozaposlenih v kulturi, saj bodo pripomogli k spodbujanju kulturnega kreativnega sektorja, hkrati pa bodo omogočili več sto novih zaposlitev za mlade ustvarjalce in kulturo približali družbenim skupinah, ki so bile doslej iz takih ali drugačnih razlogov prikrajšane za polno udeležbo v dostopu do kulturnih dobrin ter njihovemu ustvarjanju.

  

Ministrstvo se bo trudilo za stabilno delovanje javnih zavodov kot pomembnih institucij kakovosti slovenske kulture, omogočilo pa bo tudi delovanje nevladnih organizacij in izboljšalo položaj samozaposlenih v kulturi. Spodbujali bomo medverski in medkulturni dialog ter si prizadevali za enake možnosti manjšinskih etničnih skupnosti in invalidov na področju kulture.

  

Pomembno je omogočiti kulturnemu kreativnemu sektorju dostop do finančnih sredstev. Prizadevali si bomo za pripravo podlag za uveljavitev denarnih spodbud na področju filma, za spodbujanje trga na področju umetnosti npr. likovne (predlog nakupovanja slovenskih del pri investicijah v javno infrastrukturo, v državno infrastrukturo) ipd. Prizadevali si bomo za prenos pristojnosti nad kolektivnimi organizacijami, ki delujejo na področju avtorskih pravic na ministrstvo za kulturo in za izboljšanje položaja avtorjev s področja kulture.