Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Ohranjanje zdravega in zelenega okolja

Za hitrejšo pridobitev gradbenega dovoljenja
Zeleno gospodarstvo
Trajnostna raba

  

Predlagali bomo nov koncept dovoljevanja posegov v prostor, ki bo omogočil pridobitev dovoljenja za poseg v prostor na podlagi bistveno manj obsežne dokumentacije, kot jo predpisuje veljavna zakonodaja (po novem bi vsebina obsegala zgolj lokacijski prikaz umestitve objekta in osnovnih lastnosti posega v prostor). Prednost novega postopka/pristopa je v zmanjšanju oziroma porazdelitvi investicijskega tveganja ter v zmanjšanem obsegu zahtevane dokumentacije, kar oboje prispeva h bolj tekočemu (in posledično tudi hitrejšemu) postopku.

  

Z Okvirnim programom za prehod v zeleno gospodarstvo želimo poskrbeti za hitrejši in bolj osredotočen prehod v zeleno gospodarstvo. Zeleno gospodarstvo predstavlja priložnost za razvoj novih zelenih tehnologij, nova delovna mesta, promocijo in razvoj slovenskega znanja. V okviru tega se načrtuje tudi usklajeno upravljanje s skladi - smiselno povezovanje programa ukrepov za doseganje strategije za izvajanje politik za doseganje čim večjih sinergijskih učinkov z vidika doseganje ciljev trajnostnega razvoja in zelenega gospodarstva (Podnebni sklad, Vodni sklad, Ekosklad).

  

Vzpostavili bomo program projektov e-Prostor. S tem bodo imeli uporabniki na enem mestu zbrane najpomembnejše informacije o nepremičninah in stanju prostora. Državljanom in pravnim subjektom bo omogočeno elektronsko poslovanje v postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja (eGraditev) in evidentiranja nepremičnin. Občinam in ministrstvom bo omogočeno elektronsko poslovanje v postopkih priprave prostorskih aktov (ePlan). Zagotovljen bo dostop do zbirk prostorskih podatkov, kar bo spodbujalo gospodarsko rast in izboljšalo kakovost obstoječih zbirk podatkov, predvsem njihove lokacijske umeščenosti.

  

Pripravljamo tudi Operativni program ravnanja z odpadki in program preprečevanja nastajanja odpadkov, da bi svoje vire uporabljali pametneje in bolj trajnostno. Svoje prihodnosti ne moremo graditi na modelu »vzemi, naredi, odvrzi«. Številni naravni viri so končni, zato moramo najti okoljsko in gospodarsko trajnosten način njihove rabe. Krožno gospodarstvo prinaša koristi za okolje in zdravje, ker je odpadkov minimalno, konkurenčnost se gradi na lastnih virih ter njihovi učinkoviti rabi in se tako zmanjšuje odvisnost od uvoza.