Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Razvoj Slovenije

3,2 milijarde za nove projekte
Razvoj za boljšo kakovost življenja
Slovenija kot zgled

  

Pri pripravi dolgoročne Strategije razvoja Slovenije, v kateri bosta opredeljeni vizija Slovenije leta 2050 ter razvojni načrt do leta 2030, se je izkazalo, da je prav kakovost življenja tisto, k čemur stremimo in če želimo spremembe na bolje udejanjiti v praksi, moramo doseči premik iz običajne osredotočenosti na gospodarsko rast k blaginji.

  

Še naprej bomo skrbeli za uspešno, učinkovito in v rezultate usmerjeno koriščenje sredstev evropske kohezijske politike 2014–2020 in krepitev zaupanja državljanov v njihovo upravljanje. Z razpoložljive 3,2 milijarde evrov bomo podpirali inovativnost in konkurenčnost slovenskega gospodarstva ter podjetniško aktivnost in produktivnost; zmanjšali bomo emisije toplogrednih plinov, povečevali energetsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije; prebivalkam in prebivalcem bomo omogočili boljšo oskrbo s pitno vodo, obenem pa bomo skrbeli za ustreznejše čiščenje odpadnih voda; povečali bomo trajnost in kakovost prometne infrastrukture; podpirali zaposlovanje mladih ter naložbe v izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko učenje; sredstva pa bomo namenjali tudi za razvoj skupnega obmejnega prostora.

  

Tako bomo na primer v okviru izvajanja Strategije pametne specializacije, kjer je v aktualnem programskem obdobju na razpolago 461 milijonov evrov evropskih sredstev, nadaljevali s podporo raziskavam, razvoju in inovacijam.

    

V tesnem sodelovanju s slovenskimi IT podjetji smo z obiskom v ZDA uspešno zagnali projekt Slovenija-Zelena referenčna država v digitalni Evropi, ki ga bomo v letu 2016 nadgrajevali. Gre za projekt, ki Slovenijo predstavlja kot državo, ki lahko ponudi odlično razvojno okolje, pa tudi partnerstvo pri vpeljavi kompleksnih informacijskih rešitev v javne sisteme.

      

Tuji investitorji se bodo lahko po novem obrnili na enotno nacionalno točko s celovito ponudbo podpornih poslovnih storitev, tako domačim kot tujim podjetjem pa bo podporno okolje odslej nudilo tudi pomoč pri dostopanju do finančnih virov.

  

Na področju aktivne regionalne politike na štirih problemskih območjih z visoko brezposelnostjo (Maribor z okolico, Zasavje, Pokoplje, Pomurje) bomo zaradi zmanjšanja sredstev aktivno delali na kombiniranju različnih virov in oblik sredstev in na privabljanju tujih investicij v regije.

  

Tako bomo poskrbeli za ustvarjanje novih delovnih mest in ohranjanje delovnih mest na problemskih območjih in večjo dostopnost do sredstev s strani podjetij.