Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Skrb za državno premoženje

Učinkovitejše upravljanje
Ustvarjanje donosa
Več prilivov v proračun

  

Poskrbeli bomo tudi za še učinkovitejše upravljanje z državnim premoženjem in za prestrukturiranje podjetij v državni lasti, tako da bodo ta izpolnjevala strateške razvojne cilje, bolje gospodarila z naložbami, njihovo poslovanje pa bo tako imelo neposredne in posredne učinke na proračun in blagostanje državljanov s povečanjem prilivov v proračun, zaposlenosti in konkurenčnosti Slovenije.

  

Skladno z Odlokom o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države je ključen cilj upravljanja ustvarjanje donosa kapitalskih naložb države v višini 8 odstotkov na knjigovodsko vrednost kapitala leta 2020. V naslednjih dveh letih je ciljna donosnost kapitalskih naložb države 6,3-odstotna za leto 2016 in 7,1-odstotna za leto 2017.

  

Glede na Letni načrt upravljanja kapitalskih naložb za leto 2016 se načrtujejo sledeči prilivi iz naslova dividend kapitalskih naložb Republike Slovenije: v letu 2016 86,5 milijonov evrov, v letu 2017 125,3 mio EUR in v letu 2018 120,1 milijonov evrov. Poleg tega se za leto 2016 načrtujejo prilivi od prodaje kapitalskih naložb Republike Slovenije v višini 125 milijonov evrov.

  

Ob tem je treba upoštevati tudi cilje, vezane na upravljanje premoženja, prenesenega na DUTB, iz naslova, katerega skladno s cilji, ki si jih je zastavila vlada za poslovanje DUTB, v tem in prihodnjem letu pričakujemo 323 in 511 milijonov evrov.