Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Socialna politika

Za brezskrbnejše življenje v starosti
Lažje uveljavljanje pravic
Odgovori na staranje prebivalstva

  

V letu 2016 pripravljamo odgovore na izzive dolgožive družbe. Dokončali bomo sistem dolgotrajne oskrbe in osebne asistence in tako poskrbeli za celovit sistem pomoči osebam, ki so dolgotrajno ali trajno nesamostojne pri opravljanju temeljnih dnevnih in podpornih aktivnosti ter socialnem vključevanju. Predvideno je oblikovanje enovitega, integriranega sistema storitev in prejemkov, združitev vseh obstoječih finančnih virov, njihova učinkovitejša poraba ter zagotovitev novih, dodatnih virov, pri katerih bo vključena tudi neaktivna populacija.

  

V tem letu bomo reorganizirali centre za socialno delo (CSD), ker želimo, da bodo imeli spet več časa za ljudi. Načrtovana je ureditev zakonodaje, ki bo uredila odločanje nekaterih periodičnih letnih pravic (npr. otroškega dodatka) po sistemu informativnega izračuna FURS. Tako bomo poskrbeli za razbremenitev uporabnikov vlaganja vsakoletnih vlog, hkrati pa bi se na ta način razbremenili strokovni delavci na CSD, saj jim ne bo treba voditi posebnih ugotovitvenih postopkov glede teh pravic.

  

Razvili in vzpostavili bomo celovit model socialne aktivacije, ki bo zagotovil transparentno, usklajeno in celostno obravnavo oseb, ki tvegajo revščino in so socialno izključene, in jim omogočili aktiven pristop k reševanju njihovih socialnih stisk prek pridobivanja socialnih in delovnih kompetenc. Model socialne aktivacije bo ustrezno povezal vse relevantne institucije v procesu. V ta namen bomo zagotovili EU-sredstva iz nove finančne perspektive.