Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Zdrave javne finance

Transparentnost javne porabe
Zaupanje v pravičnost sistema dajatev
Ohranjanje zdravih državnih financ

  

Po novem zakonu o javnem naročanju bomo poskrbeli za bolj socialno zavedno in kvalitetnejše naročanje – v ospredje bodo stopile ekonomsko najugodnejše ponudbe, ne bo pa več edinega merila cene pri nekaterih vrstah storitev. S tem bomo poskrbeli, da bo javni denar porabljen za kakovostno blago in storitve.

  

Zagotovili bomo še večjo transparentnost porabe javnih sredstev. Državljani lahko že na več spletnih mestih preverijo, kam gre denar, ki ga država dobi v obliki raznih dajatev in prispevkov.

  

Informacijska rešitev »STATIST« bo denimo zagotovila celovito, neposredno in posodobljeno objavo podatkov o oddanih javnih naročilih v Republiki Sloveniji. Na enem mestu bodo zbrane informacije o oddanih javnih naročilih od 1. 1. 2013 naprej, ki jih vsak uporabnik lahko pregleduje po različnih parametrih in s tem pride do vseh pomembnejših podatkov o porabi javnih financ za vse naročnike v omenjenem obdobju.

  

S stabilnim javnofinančnim okoljem bomo še naprej skrbeli za stabilno poslovno okolje ter s tem trajno gospodarsko rast. V letu 2016 naj bi ta dosegla med 1,8 in 2,3 odstotka BDP.

  

Odločno se bomo spopadli z nadaljnjim zniževanjem javnofinančnega primanjkljaja – lansko leto nam ga je uspelo znižati pod 3 odstotke BDP, v letošnjem letu pa je načrt 2,2 odstotka.

  

Zaradi javnofinančne konsolidacije še naprej uživamo zaupanje mednarodnih vlagateljev, kar prinaša ugodnejše pogoje in stroške zadolževanja tako za državo kot tudi za gospodarske subjekte.