Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Zunanja politika

Zagotavljanje mednarodnega miru
Gospodarska diplomacija
Stalna dežurna služba

  

Osredotočali se bomo na medsebojno prepletena vprašanja zagotavljanja mednarodnega miru in varnosti, človekovih pravic, vladavine prava in trajnostnega razvoja. Posebno pozornost bomo namenili soočanju z aktualnimi izzivi, zlasti migracijami in terorizmom in sodelovali pri pripravi ukrepov na evropski in globalni ravni za zajezitev migrantskega vala, vključno s sooblikovanjem bodoče evropske zakonodaje in sprememb obstoječe, ob upoštevanju mednarodnega prava in človekovih pravic.

  

Prizadevali si bomo za odpravljanje temeljnih vzrokov migracij. V tem okviru bomo konstruktivno prispevali k iskanju diplomatskih rešitev konfliktov in kriz ter k zagotavljanju stabilnosti v evropski sosedski regiji.

  

V luči aktualnega članstva v Svetu OZN za človekove pravice (2016-2018) se bomo zavzemali za krepitev mednarodnih mehanizmov promocije ter zaščite človekovih pravic in temeljnih svoboščin (s poudarkom na pravicah otrok, žensk in starejših).

  

Nadaljevali bomo s krepitvijo aktivnosti gospodarske diplomacije in s tem iskanja ter utrjevanja priložnosti za slovensko gospodarstvo na tujih trgih.

  

Zvišali bomo raven zaščite slovenskih državljanov v tujini. Uvedli bomo stalno dežurno službo (24/7), ki bo državljanom Slovenije, poleg že zagotovljene pomoči ob nujnih in nepredvidljivih dogodkih (naravne nesreče, teroristični napadi, ipd.), zagotavljala tudi stalno posredovanje drugih relevantnih informacij, ki jih potrebujejo slovenski državljani in s tem še povečala kakovost storitev MZZ.