Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Posvet

Potenciali krožnega gospodarstva v jugovzhodni regiji

Posvet Potenciali krožnega gospodarstva v jugovzhodni regiji je potekal v sklopu regijskega obiska Vlade Republike Slovenije v jugovzhodni regiji. Organiziralo ga je Partnerstvo za zeleno gospodarstvo Slovenije v sodelovanju s Podjetniškim inkubatorjem Kočevje. 

  

Prehod v zeleno gospodarstvo predstavlja priložnost za razvoj novih zelenih tehnologij in storitev, odpiranje zelenih delovnih mest, učinkovitejše upravljanje z naravnimi viri, promocijo in razvoj slovenskega znanja.  Je priložnost za rast in krepitev mednarodne konkurenčnosti gospodarstva ob hkratnem znižanju okoljskih tveganj, ki negativno vplivajo na kakovost življenja in blaginjo ljudi. Pri tem je ključno razvijati krožne modele gospodarstva, ki  pa zahtevajo povezan in celostni pristop, pri čemer je ključno sodelovanje vseh relevantnih deležnikov. V Sloveniji že imamo veliko primerov dobre prakse, od katerih se želimo tudi učiti. Veliko potenciala za bolj učinkovito delovanje in doseganje zastavljenih ciljev prehoda v zeleno gospodarstvo je zato v krepitvi sodelovanja vseh deležnikov v naši družbi za razvijanje inovativnih rešitev.

  

Vlada Republike Slovenije je oktobra 2015 sprejela Okvirni program za prehod v Zeleno gospodarstvo in ustanovila medresorsko delovno skupino za koordiniranje aktivnosti programa. Na konstitutivnem srečanju Partnerstva za zeleno gospodarstvo Slovenije, ki je potekalo 3. oktobra 2016 na Brdu pri Kranju, so k sodelovanju že pristopili številni deležniki iz področja gospodarstva, stroke, nevladnih organizacij in lokalnih skupnosti.

 

Partnerstvo želimo še bolj približati tudi lokalnim in regionalnim deležnikom ter njihovim specifičnim potencialom in priložnostim, zato vanj vabimo vse deležnike na regionalni in lokalni ravni. Še posebej vabimo predstavnike iz gospodarstva, lokalnih skupnosti, stroke in civilne družbe, ki želijo aktivno sodelovati in prispevati k sooblikovanju rešitev in drugih aktivnosti prehoda v zeleno gospodarstvo. 


Nalagam ...


Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je poudarila, da so spremembe v današnjem svetu neizbežne, da ekonomski modeli težijo k neprestani nadgradnji in inovativnosti, ključno pa je upravljanje z naravnimi viri in sredstvi, ki mora biti premišljeno, če želimo ohraniti ekonomsko, okoljsko, kot tudi družbeno stabilnost. »S tem namenom in da bi vzpostavili dodatne pogoje za trajnostno rast in razvoj, povečano konkurenčnost gospodarstva, nova delovna mesta ter kakovost življenja tudi v prihodnje si je vlada zastavila prehod v zeleno gospodarstvo ter lansko leto sprejela Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo z načrtom aktivnosti. Tako je proces prehoda v zeleno gospodarstvo, z ekonomskim modelom krožnega gospodarstva, v Sloveniji opredelila kot del naše dolgoročne razvojne strategije in v preteklem tednu začeli z mesecem krožnega gospodarstva.«, je še izpostavila ministrica in dodala: »Na Ministrstvu za okolje in prostor se zavedamo, da je naš interes za uveljavitev krožnega gospodarstva v prvi vrsti okoljski – krožno gospodarstvo je model, ki omogoča sistematično zmanjševanje vpliva človeka na okolje. Nedvomno pa se ta okoljski vidik, skupaj s koristmi, ki jih prinaša, lahko dobro povezuje z gospodarskimi koristmi in priložnostmi, ki jih prinaša bolj trajnostno gospodarstvo.«

  


Program posveta

  

12.00 – 12.15: Pozdravni nagovori

  • Tadej Slapnik, državni sekretar, Kabinet predsednika vlade Republike Slovenije
  • dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje
  • Irena Majcen, ministrica, Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije

 

12.15 – 12.45: Predstavitev ukrepov spodbujanja krožnega gospodarstva

  • Uroš Vajgl, medresorska delovna skupina za krožno gospodarstvo, Ministrstvo za okolje in prostor
  • Aleš Cantarutti, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  • Tanja Strniša, državna sekretarka, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  • Klemen Potisek, državni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo

 

12.45 – 13.00: Potenciali krožnega gospodarstva v Republiki Sloveniji

  • Ladeja Košir Godina, vodja Circular Change platforme

  

13.00 – 13.45: Okrogla miza s predstavniki primerov dobrih praks krožnega gospodarstva v regiji.

  • Sodelujejo predstavniki podjetij: Melamin d.d., Območni lesno – predelovalni center Kočevski les, Zadruga Zakladi Kočevske in Etri skupnost Bela Krajina

 

13.45 – 14.00: Razprava in zaključki posveta

  

14.00 – 14.45: Pogostitev z lokalnimi dobrotami v izvedbi zadruge Zakladi Kočevske

  


Sodeluj

Sodelujte pri oblikovanju ukrepov, delite z nami vašo izkušnjo ali dobro prakso, postanite del partnerstva.

Publikacija

Naslovnica publikacije Povezani za rast

 

Predstavitev prehoda v zeleno gospodarstvo z izpostavljenimi razvojnimi potenciali za zeleno, pametno in učinkovito gospodarstvo.