Skoči na vsebino »

Partnerstvo za zeleno gospodarstvo

Ustanovitveno srečanje

V ponedeljek, 3. oktobra 2016, je na Brdo pri Kranju potekalo konstitutivno srečanje Partnerstva za zeleno gospodarstvo Slovenije.

 

Zeleno gospodarstvo je dolgoročna strateška usmeritev Slovenije in predstavlja priložnost za razvoj novih zelenih tehnologij in storitev, odpiranje zelenih delovnih mest, učinkovitejše upravljanje z naravnimi viri, promocijo in razvoj slovenskega znanja. V partnerstvo vabimo vse deležnike, še posebej pa iz vrst gospodarstva, lokalnih skupnosti, stroke in civilne družbe, ki želijo aktivno sodelovati in prispevati k sooblikovanju rešitev in drugih aktivnosti prehoda v zeleno gospodarstvo.

 

Srečanje je vodil državni sekretar v Kabinetu predsednika vlade Tadej Slapnik, ki je tudi vodja medresorske delovne skupine za prehod v zeleno gospodarstvo. 

 

Na srečanju so sodelovali državni sekretarji z Ministrstva za infrastrukturo Klemen Potisek, z Ministrstva za javno upravo Tanja Bogataj, z Ministrstva za finance Tilen Božič, z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Aleš Cantarutti, z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Tanja Strniša, iz Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Franc Matjaž Zupančič ter direktorji direktoratov Ministrstva za okolje in prostor, udeležbo na dogodku pa je potrdilo tudi več kot 70 predstavnikov gospodarskih in obrtnih združenj (GZS, OZS, KGZS), predstavnikov Skupnosti občin Slovenije, javnih in zasebnih podjetij, ki delujejo na področju zelenega gospodarstva, predstavnikov Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru, Inštituta Jožef Štefan ter predstavniki nevladnih organizacij (Ekologi brez meja, Umanotera, Circular Change,…). Zaključki

Konstitutivna seja Partnerstva za zeleno gospodarstvo

V ponedeljek, 3. 10. 2016, se je na Brdu sestalo Partnerstvo za zeleno gospodarstvo. Partnerstvo se je do sedaj že sestajalo na ravni Vlade, potekala so tudi številna strokovna srečanja za širšo javnost, oktobrsko srečanje pa je bilo konstitutivno v smislu razširitve Partnerstva na vse deležnike. Partnerstvu so se pridružili številni predstavniki podjetij, predstavniki zbornic, združenj in skupnosti Slovenije, regionalnih razvojnih agencij, inštitutov in nevladnih organizacij, ki so podali svoje predloge, poglede in mnenja. Srečanja so se udeležili številni predstavniki vlade iz različnih resorjev ter več kot 80 partnerjev.

  

S strani vlade je bil predstavljen proces prehoda v zeleno gospodarstvo ter izpostavljen pomen sodelovanja, kot tudi pomembna vloga deležnikov pri tem. Predstavljen je bil način dela, ki bo potekalo preko različnih strokovnih posvetov in drugih dogodkov, na voljo pa je tudi odprta elektronska komunikacija preko spletne strani (www.vlada.si/zeleno ). Dogodki bodo potekali tekom celega leta in bodo osredotočeni tako na različne teme, kot tudi lokalno in regionalno. Skupna srečanja Partnerstva, kot je bilo konstitutivno na Brdu, bodo potekala predvidoma enkrat letno oziroma po potrebi. Dogodke je možno spremljati preko prej omenjene spletne strani in preko FB strani Partnerstvo za zeleno gospodarstvo.

  

Partnerstvo je odprtega tipa, priključijo se lahko vsi, ki želijo tvorno sodelovati in imajo predloge za izboljšave, tako na sistemskem področju, kot na vsebinskem. Partnerstvo koordinira vlada, sestavljeno je iz medresorske vladne skupine ter predstavnikov deležnikov iz vseh področij. Medresorska delovna skupina se sestaja v svojem okviru večkrat letno za koordinacijo resorskih politik in ukrepov.

  

Vsi prisotni deležniki so bili pozvani k sodelovanju in predstavitvi predlogov. Ministrstvo za okolje in prostor je predstavilo izvorni dokument Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo ter načrtovano dopolnitev Načrta aktivnosti, ki se bo dopolnjeval za novo dvoletno obdobje 2017/2018 do konca leta 2016. K tej dopolnitvi so bili pozvani tudi vsi deležniki, saj lahko marsikateri deležniki iz lastnih izkušenj opozorijo, kakšni ukrepi so še potrebni, ali kateri so pomanjkljivi, ter podajo druge tvorne rešitve. S strani vladnih resorjev okolja in prostora, gospodarstva, kmetijstva in gozdarstva, financ, infrastrukture, javne uprave ter razvoja in kohezijske politike je bilo predstavljeno trenutno delo po področjih.

  

V odzivu prisotnih je bilo izpostavljeno veliko zelo konkretnih in tvornih predlogov. Marsikateri med njimi bodo pomemben argument pri usmerjanju politik in njihovih ukrepov. Med drugim so izstopala sporočila, da je pomembna promocija zelenega gospodarstva in ozaveščanje, torej izhajati iz človeka, saj so nujno potrebne spremembe v obnašanju potrošnikov ter spremembe življenjskih navad. Pozdravljeno je bilo sodelovanje in vključevanje deležnikov ter medsebojno sodelovanje predstavnikov ministrstev in ključni pomen nadaljnjega izboljševanja sodelovanja med resorji. Predlogi so bili vzeti na znanje, vsi zainteresirani pa so bili pozvani, da jih lahko podajo tudi pisno, preko spletne strani www.vlada.si/zeleno . Splošne predloge ali komentarje lahko podate že preko obrazca za prijavo v Partnerstvo »Sodeluj z nami«, konkretne predloge za Načrt aktivnosti za leti 2017/2018 pa preko obrazca » Obrazec Predlogi za nadgradnjo Načrta aktivnosti 2017/2018 (232 KB).« 

  

Srečanje se je zaključilo s pozivom deležnikom, da se vključijo v Partnerstvo tudi preko identifikacijskega obrazca (Partnerstvo je neformalne oblike, vendar zaradi lažjega komuniciranja in prepoznavnosti prosimo vse zainteresirane, da se prijavijo), ter pozivom k nadaljnjemu sodelovanju pri nadgradnji Načrta aktivnosti za leti 2017 in 2018.Sodeluj

Sodelujte pri oblikovanju ukrepov, delite z nami vašo izkušnjo ali dobro prakso, postanite del partnerstva.

Publikacija

Naslovnica publikacije Povezani za rast

 

Predstavitev prehoda v zeleno gospodarstvo z izpostavljenimi razvojnimi potenciali za zeleno, pametno in učinkovito gospodarstvo.