Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Izobraževanje in usposabljanje za zeleno gospodarstvo

Vir: Mostphotos

Sprememba vzorcev potrošnje in proizvodnje je eden ključnih pogojev za uspešen prehodu v zeleno gospodarstvo. Sprememba življenjskega stila širše družbe v smeri okoljske trajnosti pa je možna le z ustreznimi ukrepi na področju vzgoje in izobraževanja, pri čemer se je treba osredotočiti ne le na izobraževanje mladih, temveč tudi na izobraževanje delovno aktivnega prebivalstva. 

  

Resorna ministrstva, inštitucije znanja in kompetenčni centri bodo pripravili prenovljene izobraževalne programe, s poudarkom na osvajanju veščin, ne le znanja. V procese vzgoje in izobraževanja bodo vključene vsebine povezane z zelenim gospodarstvom, posebna pozornost bo namenjena izobraževanju za delo na tako imenovanih zelenih delovnih mestih (npr. na področju recikliranja odpadkov, upravljanja z vodami, gozdno-lesne verige, obnovljivih virov energije, pridelave in predelave hrane). Znanja in veščine bodo vgrajene v koncept vseživljenjskega izobraževanja. 

  

Prehod v zeleno gospodarstvo zahteva številne spremembe tudi v načinu izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Te bodo med drugim vključevale ozelenitev izobraževalne infrastrukture z zmanjševanjem okoljskega vpliva ter povečano snovno in energetsko učinkovitost ter vpeljavo trajnostnega načina življenja in delovanja vzgojno-izobraževalnih ustanov. 

  

Pomembno je razvijati nova znanja in kompetence glede na potrebe gospodarstva. Med njimi je tudi kompetenca za trajnostni razvoj, ki upošteva koncept trajnostnega razvoja z vidika gospodarnega ravnanja z viri.


Izvajanje ukrepov

  • Izvajanje ukrepa vzgoje, izobraževanja in usposabljanja o podnebnih spremembah in trajnostnem razvoju lahko spremljate v Enotni zbirki ukrepov 

Sodeluj

Sodelujte pri oblikovanju ukrepov, delite z nami vašo izkušnjo ali dobro prakso, postanite del partnerstva.