Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Nova zelena delovna mesta

Vir: Mostphotos

Za Slovenijo je povečanje stopnje zaposlenosti prebivalstva v starosti od 20-64 let na 75%  ena od prioritet do leta 2020. V letu 2013 je ta stopnja v Sloveniji znašala le 67,2%, kar je posledica finančne in gospodarske krize in s tem pomanjkanja novih delovnih mest.

 

Prehod v zeleno gospodarstvo je priložnost za odpiranje zelenih delovnih mest na področjih trajnostne oskrbne in gozdno lesne verige, recikliranja odpadkov, upravljanja z vodami, obnovljivih energetskih virov, pridelava in predelava hrane. Za spodbujanje nastajanja novih zelenih delovnih mest je potrebno zagotoviti povezavo med ukrepi na trgu dela (spodbujanje zaposlovanja, kreiranje novih delovnih mest, usposabljanje in izobraževanje) z ukrepi prehoda v zeleno gospodarstvo.

 

V ta namen se iz sredstev evropske kohezijske politike načrtujejo naslednji ukrepi in aktivnosti:

  • podporo razvojnim in inovativnim zaposlitvenim projektom na lokalni ravni vezati na ustvarjanje novih zelenih delovnih mest in po potrebi ustrezno usposabljanje,
  • spodbujanje socialne vključenosti s podporo razvoju socialnih podjetij tipa B (zaposlovanje ranljivih skupin na trgu dela) povezati z zelenimi delovnimi mesti,
  • v programe usposabljanja zajeti tudi potrebna znanja s področja razvoja zelenega gospodarstva in trajnostnega razvoja ter po potrebi oblikovati posebne programe usposabljanja s poudarkom na ciljni skupini brezposelnih, presežnih delavcev in zaposlenih,
  • prilagajanje delovnih mest, uvajanje in promocijo oblik dela, ki so prilagojene družbenim in demografskim izzivom, tudi z ozelenitvijo delovnih mest z zmanjševanjem okoljskega vpliva ter povečano snovno in energetsko učinkovitostjo.

   

Na podlagi analize stanja, potencialov in dobrih praks na področju zelenih delovnih mest v Sloveniji so kot potencialna področja za zelena delovna mesta v Sloveniji prepoznani: doseganje prehranske samooskrbe s poudarkom na ekološki pridelavi, kar bi v ekološkem kmetijstvu lahko prineslo 85.675 delovnih mest; vzpostavitev vrednostne verige lesa, kar bi skozi oživitev lesnopredelovalne industrije prineslo 50.000 delovnih mest; prehod na obnovljive vire energije, kar bi poleg dolgoročne energetske varnosti brez izčrpavanja naravnih virov lahko zagotovilo 22.000 delovnih mest; ter področje ravnanja z odpadki, kjer je možnost za dodatnih 8.000 delovnih mest.

 

 

UKREPA
  • Priprava programov izobraževanja in usposabljanja za zaposlovanje na zelenih delovnih mestih
  • Spodbujanje različnih oblik zaposlovanja na zelenih delovnih mestih

Izvajanje ukrepov

  • Izvajanje konkretnih ukrepov s področja zelenih delovnih mest lahko spremljate v Enotni zbirki ukrepov 

Sodeluj

Sodelujte pri oblikovanju ukrepov, delite z nami vašo izkušnjo ali dobro prakso, postanite del partnerstva.