Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Spodbujanje povpraševanja po zelenih izdelkih in storitvah

Vir: Mostphotos

Za spodbujanje povpraševanja po zelenih izdelkih in storitvah sta iz vidika neposredne vloge države možna dva kratkoročna ukrepa, in sicer povečanje finančnih spodbud gospodinjstvom, podjetjem in javnemu sektorju za energetsko sanacijo stavb ter reforma sistema zelenega javnega naročanja.

 

Zeleno javno naročanje

Na področju zelenega javnega naročanja je potrebno obstoječo pravno ureditev javnih naročil posodobiti, da bo omogočila spodbudo na strani povpraševanja za razvoj okolju prijaznejših proizvodov, storitev in tehnologij in krepi vloga javnega sektorja kot zgleda in spodbujevalca razvoja novih trgov.

 

Zeleno javno naročanje bo odigralo ključno vlogo tudi pri spodbujanju obnovljivih virov energije. Skladno s cilji Akcijskega načrta za obnovljive vire energije mora Slovenija do leta 2020 doseči najmanj 25% delež obnovljivih virov energije v sektorjih ogrevanje in hlajenje, električna energija in promet, za kar so nujna nadaljnja vlaganja v zeleno infrastrukturo.

 

Energetska sanacija stavb

Eno izmed najpomembnejših področij za povečanje energetske učinkovitosti oziroma doseganje podnebno-energetskih ciljev do leta 2020 je energetska sanacija stavb, saj ima potencial ustvarjanja sinergijskih okoljskih, gospodarskih in socialnih učinkov. Med slednjimi je najpomembnejši prav potencial zelenih delovnih mest v gradbeništvu in povezanih industrijah, ki proizvajajo gradbene elemente, opremo in materiale.

 

Spodbude, ki jih ponuja Ekosklad, so namenjene npr. naložbam v zunanje stavbno pohištvo (okna, balkonska vrata in fiksne zasteklitve), izolaciji fasade, izolaciji strehe, izolaciji tal, sistemom za prezračevanje z vračanjem toplote – rekuperacija, za toplotne črpalke, za kotle na lesno biomaso, kar spodbuja tako nakup bolj okoljsko sprejemljivih tehnologij kot tudi proizvodnjo le-teh.

 

V letu 2016 Ministrstvo za okolje in prostor načrtuje do 80 % sredstev Podnebnega sklada nameniti ukrepom učinkovite rabe virov in obnovljivim virom energije, s čimer bi lahko dosegli 160 GWh prihrankov energije. Pričakovane koristi so tudi multiplikativni učinek na enoto naložbe: 500 neposrednih delovnih mest v malih in srednje velikih podjetjih v gradbeništvu ter 500 posrednih delovnih mest (proizvodnja vgrajenih materialov in pohištva; režija; lokalna samooskrba z energijo, s čimer bo zmanjšana energetska uvozna odvisnost; letni prihranek okrog 2 milijona evrov pri stroških za energijo v javnem sektorju; ter izboljšanje konkurenčnosti slovenske industrije zaradi zmanjšanja stroškov za energijo.

  

   

UKREPA
  • Sistemska prenova ureditve zelenega javnega naročanja
  • Povečanje finančnih spodbud gospodinjstvom za energetsko učinkovitost stavb

Izvajanje ukrepov

  • Izvajanje konkretnih ukrepov s področja spodbujanja povpraševanja po zelenih izdelkih in storitvah lahko spremljate v Enotni zbirki ukrepov 

Sodeluj

Sodelujte pri oblikovanju ukrepov, delite z nami vašo izkušnjo ali dobro prakso, postanite del partnerstva.