Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Zelene prakse javnega sektorja

Vir: Mostphotos

Visoki standardi okoljske učinkovitosti v celotni javni upravi bodo prispevali k zniževanju emisij toplogrednih plinov in drugih okolju škodljivih vplivov. Javna uprava bo s svojim pozitivnim zgledom, ki ga prinaša nova politika zelenega javnega naročanja, pri drugih deležnikih sistematično spodbudila uvajanje ali pospešeno izvajanje ukrepov za prehod v nizkoogljično družbo ter učinkovito rabo naravnih virov in drugih zelenih politik. Centralizirano upravljanje nepremičnin bo v okviru javnega sektorja vzpostavilo pogoje za enoten pristop k zniževanju porabe energentov in s tem emisij toplogrednih plinov.

  

Izdatki javnih organov v Evropi znašajo več kot 2 milijardi evrov letno ali 19% bruto domačega proizvoda EU. Za javni sektor to pomeni priložnost in obveznost, da to kupno moč uporablja smotrno. Z zelenimi javnimi naročili je mogoče zmanjšati neposredni vpliv javnih dejavnosti na okolje, hkrati pa vplivati na trg, da bo zagotavljal okolju prijaznejše izdelke, storitve in gradnje. Prednosti zelenih javnih naročil so: 

  • doseganje posebnih okoljskih ciljev (npr. zmanjšanje emisij CO2, energetska učinkovitost, ohranjanje naravnih virov); 
  • prihranek stroškov; 
  • povečanje zaupanja državljanov, podjetij in civilne družbe v javno upravo; 
  • spodbujanje inovacij in podpiranje razvoja konkurenčnih, okolju prijaznih izdelkov in storitev ter širitev trga zanje; 
  • ustvarjanje bolj zdravih delovnih pogojev za delavce; 
  • povečanje zmogljivosti javnih organizacij za soočanje z izzivi, povezanimi z okoljem in viri.

Ker je dejavnost javnega sektorja večinoma pisarniška dejavnost je smiselno vpeljati koncept zelene pisarne na ravni celotne javne uprave. 

  

Iz statističnih podatkov o javnih naročilih v Sloveniji, ki se zajemajo neposredno iz objav na portalu javnih naročil, je razvidno, da so naročniki v letu 2013 okoljska merila upoštevali pri oddaji 1.066 naročil oziroma pri oddaji 1.910 sklopov v vrednosti 429.984.418 evrov (brez DDV), kar glede na število vseh javnih naročil predstavlja 18,71%. V 750 sklopih v skupni vrednosti 211.912.739 evrov (brez DDV) so naročniki okoljski vidik upoštevali prostovoljno.

  

Potenciali so še veliki: mesto Dunaj je v obdobju 2004–2007 s svojim programom EcoBuy prihranilo 44,4 milijona evrov in za več kot 100.000 ton zmanjšalo emisije CO2. Prihranki izhajajo na primer iz zmanjšanja porabe čistil in vgradnje energetsko učinkovitih stavbnih elementov. Za izračun prihrankov se uporablja pristop izračunavanja stroškov življenjskega ciklusa.

 

NOVICE

Izvajanje ukrepov

  • Izvajanje konkretnih ukrepov javnega sektorja, povezane s prehodom v zeleno gospodarstvo, lahko spremljate v Enotni zbirki ukrepov 

Sodeluj

Sodelujte pri oblikovanju ukrepov, delite z nami vašo izkušnjo ali dobro prakso, postanite del partnerstva.