Skoči na vsebino »

KOLEDAR IN METODOLOGIJA POSVETOVANJ

 
SLOVENIJA ZA USPEŠNO EVROPO PRIHODNOSTI


Javne razprave, v Cankarjevem domu v Ljubljani in na Stalnem predstavništvu RS v Bruslju:


O prihodnosti EU, 7. oktober 2016
O gospodarski rasti, 17. november 2016
O varnosti, 4. januar 2017
O migracijah, 21. februar 2017
Pogled iz Bruslja, 6. marec 2017


Ministrstvo za zunanje zadeve je organiziralo pet javnih razprav o tem, kako naj bo Unija učinkovitejša in bolj demokratična in kako naj prispeva k boljšemu življenju njenih državljanov v prihodnosti. Vabljeni so bili predstavniki institucij RS in EU, strokovne javnosti, gospodarstva in civilne družbe, socialnih partnerjev ter političnih odločevalcev. Na vsaki od razprav je sodelovalo med 100 in 150 udeležencev. Uvodni govornik je bil minister za zunanje zadeve, večino razprav so moderirali strokovnjaki s področja EU. Glavni sogovorniki so bili vidni strokovnjaki z relevantnih področij, novinarji, predavatelji, raziskovalci. Vse javne razprave, razen tiste v Bruslju, si je mogoče ogledati na videoposnetkih na spletni strani ministrstva , ki je posvečena temu projektu.


Interne strokovne razprave, v prostorih zunanjega ministrstva na gradu Jable v Loki pri Mengšu:


Evropska varnost in obramba, 22. november 2017
Evropska socialna razsežnost, 18. januar 2018
Demokratična legitimnost in institucionalne spremembe, 16. februar 2018
Migracijska politika EU, 19. april 2018
Ekonomska in monetarna unija, 18. maj 2018


Ministrstvo za zunanje zadeve je s ciljem nadaljnjega oblikovanja slovenskih stališč do prihodnosti EU od decembra 2017 do maja 2018 organiziralo pet strokovnih razprav. Pri tem je vsebinsko sodelovalo z drugimi državnimi organi. Razprave je vodil državni sekretar, pristojen za evropske zadeve, sodelovali so predstavniki državnih organov in institucij EU, akademske sfere, raziskovalnih institucij, gospodarskih in drugih institucij, politični odločevalci ter predstavniki civilne družbe in medijev. Organizirane razprave so bile internega značaja, na podlagi nekaterih vnaprej identificiranih sklopov vprašanj, in so potekale v skladu s pravili Chatham House. Razprave niso bile snemane, so pa o njih poročali mediji. Povzetki z razprav so na razpolago na že omenjeni spletni strani ministrstva. 


Vsebinska podlaga za te razprave so bili ključni dogovori predsednikov vlad in držav EU ter dokumenti institucij EU, Vlada RS pa je decembra 2017 sprejela svoja temeljna izhodišča glede vprašanj prihodnosti EU.
POSVETI "KAKŠNO EVROPSKO UNIJO SI ŽELIMO DRŽAVLJANI?"


Vlada RS je konec aprila letos vzpostavila posebno spletno stran , na kateri je predstavljen projekt vseevropskega posvetovanja z državljani EU, navedena pa je tudi povezava na platformo za digitalno posvetovanje Evropske komisije . Poleg tega je organizirala posvetovanje z državljani v treh manjših slovenskih občinah:


Idrija, 7. junij 2018
Kočevje, 13. september 2018
Slovenj Gradec, 20. september 2018


Metodologija teh posvetovanj se je ravnala po skupnem okviru, za katerega so se med seboj dogovorile države članice: skupna načela preglednosti, političnega pluralizma in poštenosti ter odprtosti za vse državljane, s ciljem doseči tudi državljane, ki so evroskeptični, kritični ali brezbrižni do EU.
Posvete so soorganizirali vlada in občine. Tri teme so bile izbrane v dogovoru z lokalno skupnostjo, pri čemer je bila uvodna tema skupna vsem posvetom (kako občutimo EU v vsakdanjem življenju). Moderator je po možnosti prihajal iz lokalnega okolja, glavno besedo pa so imeli državljani. Vabljeni gostje vseh treh ravni – lokalne, državne (resorna ministrstva glede na teme in Ministrstvo za zunanje zadeve) in evropske – so se vključili po potrebi, z izhodišči, pojasnili itd.


Posvete je bilo možno spremljati v živo na spletnem mestu in družbenih profilih vlade, videoposnetki so na voljo na spletni strani vlade.