Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Za kaj gre?

Namen vseevropskih posvetovanj z državljani v letu 2018 je bilo sodelovanje čim večjega števila evropskih državljanov. Posvetovanja so lahko potekala preko neposrednega dialoga z njimi, razprav ali digitalnih posvetovanj ali prek predstavniških teles.

 

Cilj posvetovanj je bil, da državljani povedo svoje glavne skrbi, upanja in pričakovanja glede prihodnosti EU.

 

Rezultati posvetovanj so bili uporabljeni za informiranje voditeljev držav in vlad EU, ko so določali prednostne naloge za ukrepanje v naslednjih nekaj letih.

 

Posvetovanja so morala biti nestrankarska: slišati je treba vsa mnenja. Posebna pozornost je bila namenjena tudi tistim, ki so kritični ali brezbrižni do EU.

 

Pri posvetovalnem projektu so sodelovale vse države članice, razen Združenega kraljestva. Države so same izbrale konkretne postopke izvajanja posvetovanj in dialogov na nacionalni ravni, in sicer v skladu s svojimi posebnimi okoliščinami in obstoječimi praksami.


Enak cilj zasleduje Slovenija s posvetovanji, ki jih bo skupaj s posameznimi občinami organizirala v 2019 in naslednjih letih.


Okvir in skupna načela vseevropskega posvetovanja v 2018

 

Vseevropska posvetovanja z državljani so se organizirala med aprilom in oktobrom 2018, v končnih poročilih so se upoštevale tudi druge razprave o prihodnosti EU, ki že sicer potekajo na nacionalni ravni. Vodilo pri organizaciji teh dogodkov so bila dogovorjena skupna načela preglednosti, političnega pluralizma in poštenosti ter odprtosti za vse državljane.


Evropski parlament
Sodelovanje institucij EU v vseevropskem posvetovanju v 2018


Evropska komisija, ki že leta organizira posvetovanja v vseh državah članicah v okviru programa "Dialog z državljani" in izvaja raziskave javnega mnenja Eurobarometer, prispeva k projektu z vzpostavitvijo platforme za digitalno posvetovanje o prihodnosti EU. Na dan Evrope, 9. maja 2018, je zaživela nova spletna stran za vseevropsko večjezično posvetovanje.
 
Vprašalnik za to spletno posvetovanje je bil pripravljen v sodelovanju z naključno izbranimi evropskimi državljani, ki so se srečali 5. in 6. maja 2018 v Bruslju.
 
Nova spletna stran Evropske komisije za vseevropsko posvetovanje vsebuje tudi povezave na nacionalne strani, namenjene posvetovanju znotraj držav članic.

Poleg tega bo Evropska komisija jeseni izvedla posebno raziskavo Eurobarometer.

 

Evropski parlament je vključen v proces zlasti z organiziranjem razprav v svojih prostorih, svoje poslance pa tudi spodbuja k sodelovanju v lokalnih razpravah po vsej EU.

 

Predstavništva Evropske komisije in Evropskega parlamenta v državah članicah imajo usklajevalno vlogo, da bi ustvarili sinergijo z državami članicami glede nacionalnih pobud, povezanih s posvetovanji z državljani, ali bila soorganizator dogodka, kadar je to ustrezno.


udeleženci konference
Predvidene dejavnosti v času vseevropskega posvetovanja v 2018


Vsaka sodelujoča država članica se je prostovoljno zavezala, da bo organizirala različne posvetovalne dogodke in dejavnosti, od neposrednih dialogov s svojimi državljani, ki naj dosežejo tudi tiste, ki sicer ne sodelujejo v organiziranih dialogih, do javnih komunikacijskih kampanj, ter spodbujala pobude civilne družbe in lokalnih oblasti, na primer sindikatov, podjetij, univerz, kulturnikov in združenj. Tudi nacionalni parlamenti imajo lahko pri tem pomembno vlogo.

 

Samim državam članicam je seveda prepuščeno, na kakšen način izvajajo te dejavnosti na nacionalni ravni, pomembno je, da se pri tem ravnajo po vnaprej dogovorjenih skupnih načelih. Skupni okvir posvetovanj, ki so ga sprejele sodelujoče države članice, upošteva, da se podobni dialogi in dogodki že odvijajo ali so bili že prej načrtovani za čas od aprila do oktobra, pa tudi to, da imajo posamezne države že vzpostavljene svoje posvetovalne postopke in prakse.

 

Evropska komisija bo zagotovila, da bodo države članice lahko pridobile podatke o odgovorih njihovih državljanov, pridobljenih z vseevropskim spletnim posvetovanjem, tako da bodo lahko rezultate spletnega posvetovanja uporabile na nacionalni ravni.

 
Organizacija povratnih informacij v okviru vseevropskega projekta posvetovnja z državljani v 2018

 

Sodelujoče države članice bodo rezultate posvetovanj z državljani pripravile in objavile. Na podlagi teh poročil bo nastalo skupno evropsko poročilo, ki bo posredovano v obravnavo voditeljem držav in vlad EU. Ti bodo o tem razpravljali na zasedanju Evropskega sveta decembra 2018, pa tudi na vrhu v Sibiu maja 2019, tik pred volitvami v Evropski parlament.

 

Proces odziva na posvetovanja bo predvidoma vključeval tudi prispevke Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO), Odbora regij (OR) in Evropskega parlamenta.


Teme za dialoge z državljani

 

Seznam tem, ki ga je sestavila skupina državljanov, je lahko podlaga za primerne teme posvetovanj z državljani v državah članicah. Vsaka država članica pa lahko seveda izbere tudi specifične teme, ki so posebnega pomena za nacionalno razpravo.