Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Projektna pisarna

Vladna projektna pisarna je bila ustanovljena z namenom vzpostavitve centralnega subjekta na ravni državne uprave, ki ministrstvom, kot nosilcem Vladnih strateških razvojnih projektov z metodološkega in sistemskega vidika zagotavlja strokovno podporo pri njihovi pripravi in izvedbi. Zaradi tega je njena primarna naloga integracija projektnega vodenja, kot osnovne metode dela v življenjskih ciklih vseh identificiranih projektov oziroma projektov, katerih nabor je določen v Koalicijskem sporazumu ter projektov, za katere je v mandatu Vlade odločeno, da jih je potrebno pripraviti in realizirati po standardiziranih procedurah, ki veljajo za Vladne strateške razvojne projekte. V omenjenem smislu so njene naloge:

  • Priprava enotne metodologije za pripravo in izvajanje vladnih strateških razvojnih projektov.
  • Vzpostavitev sistema projektnega vodenja.
  • Sistemska in metodološka strokovna pomoč projektnim skupinam pri načrtovanju oziroma pripravi zagonskih elaboratov projektov ter usposobitev vodij projektov in članov projektnih skupin.
  • Spremljanje in nadzorovanje izvedb projektov.
  • Aktivno sodelovanje pri reševanju potencialnih zastojev.
  • Vodenje Projektnih svetov Vladnih strateških razvojnih projektov.
  • Poročanje o stanju posameznega projekta na relacijah vodja projekta, državni sekretar nosilnega ministrstva, minister nosilnega ministrstva, predsednik Vlade, Vlada Republike Slovenije.

PROJEKTI

  


P1: Energetska prenova stavb v državni in občinski lasti

Energetska politika Slovenije je usmerjena v zagotavljanje okoljske trajnosti ter zanesljive in konkurenčne oskrbe z energijo.

P2: Poenostavitev sistema javnih naročil in vzpostavitev centralnega sistema javnega naročanja

Prenova sistema javnega naročanja teži k centralizaciji javnega naročanja in poenostavitvi javnih naročil.

P3: Zelena proračunska reforma

Zelena proračunska reforma podpira razvoj celovitega, bolj učinkovitega in okolju prijaznega gospodarstva.

P4: Reorganizacija informatike v državni upravi

Reorganizacija informatike v državni upravi obsega vzpostavitev nove računalniške infrastrukture, in prenovo portala e-uprava.

P5: Uvedba davčnih blagajn in dosledno plačevanje socialnih obveznosti

Davčna blagajna varno in zanesljivo beleži vsako transakcijo z gotovino in informacije pošilja neposredno v baze podatkov o davčnih zavezancih.

P6: VEM – Vse na enem mestu

Točka VEM (vse na enem mestu) je mesto, kjer uporabnik pridobi vse informacije oziroma opravi vse postopke na enem mestu.

P7: Posodobljen sistem kriznega upravljanja in vodenja

Sistem kriznega upravljanja in vodenja služi  zagotavljanju varnosti ljudi in okolja v primeru večjih kriz državnih razsežnosti. 

P8: Sistemsko razdolževanje in koordinacija prestrukturiranja

Pomoč države pri prestrukturiranju podjetij bo okrepila njihovo zmožnost pridobivanja novih sredstev za poslovanje na trgu.

P9: Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije

Namen socialnega podjetništva je pospeševanje razvoja gospodarstva preko ukrepov, ki širše pozitivno vplivajo na družbo in okolje.

P10: Prenova reguliranih poklicev in dejavnosti

S ciljem povečevanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva je ena od prioritet Vlade Republike Slovenije tudi prenova reguliranih poklicev in dejavnosti. 

P11: Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave

Vzpostavili bomo enotno državno spletno točko, prek katere bodo lahko uporabniki hitro in enostavno dostopali do informacij in postopkov, vezanih na državo.

P12: Centralizacija ravnanja z nepremičnim premoženjem

Vzpostavili bomo pogoje za centralizirano ravnanje z nepremičninami države in s tem zagotovili gospodarnejše ravnanje, ustreznejše vodenje evidenc ter izboljšan nadzor nad nepremičninami.


Redna mesečna poročila o stanju projektov

Leto 2018

Leto 2017

 

Leto 2016