Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Projekt

P3: Zelena proračunska reforma

Foto: Mostphotos

   

Vladni strateški razvojni projekt P3: Zelena proračunska reforma je bil uresničen v obdobju med 23. 3. 2017 in 24. 4. 2018. 

 

S projektom je pripravljen pregled obstoječih davčnih olajšav, subvencij in drugih spodbud v Republiki Sloveniji, ki jih posamezna ministrstva omogočajo različnim upravičencem. Opravljena je bila analiza in presoja, katere izmed spodbud imajo negativne in katere pozitivne okoljske učinke. Proučevalo se je možnosti izboljšanja ali nadomestitve spodbud, ki ne prispevajo k zmanjševanju obremenjevanja okolja, z okoljsko bolj primernimi ukrepi. Rezultat je podan v obliki izbranih primerov scenarijev, v katerih je prikazano, katere spodbude, za katere je bilo ugotovljeno, da ne prispevajo k zmanjševanju obremenjevanja okolja, bi bilo primerno proučiti z vidika njihove nadomestitve z okolju prijaznejšimi ukrepi. Analiza je bila opravljena izključno z vidika vpliva izpostavljenih spodbud na okolje, zato so v okviru projekta podana tudi priporočila za nadaljnje delo - proučitev možnosti preoblikovanja spodbud v smeri njihove ozelenitve oziroma preoblikovanja tako, da bodo bolj okoljsko naravnane, ob hkratnem upoštevanju namena teh spodbud za doseganje ciljev posameznih resornih politik. Z namenom oblikovati pripomoček, ki bo prispeval k obveščenosti, ozaveščanju in zavedanju odločevalcev o okoljskem vidiku in posledicah sprejemanja raznih ukrepov in predpisov, je pripravljena rešitev v obliki zelenega (okoljskega) testa. Ta bo na preprost in hiter način omogočil pripravljaljcem predpisov oceniti posledice, ki jih ima posamezen akt na okolje, oziroma, ali je posamezen ukrep okolju prijazen, okolju škodljiv, ali pa nevtralen in kot tak nima ne negativnih ne pozitivnih posledic na okolje.

   

Ob zaključku projekta je bilo pripravljeno zaključno poročilo, ki ga je potrdila Vlada RS, več o samem projektu pa v  Zaključnem poročilu vladnega strateškega razvojnega projekta P3: Zelena proračunska reforma (1.3 MB)


Nosilec

Ministrstvo za finance

ministrica: mag. Mateja Vraničar Erman

  • vodja projekta: Tilen Božič

tilen.bozicping@mf-rspong.si

 Redna mesečna poročila o stanju projektov

Leto 2018

Leto 2017

 

Leto 2016