Skoči na vsebino »

Slovenija in Zahodni Balkan

Sodelovanje, pomoč in razvoj regij Zahodnega Balkana je ena izmed osrednjih prioritet slovenske zunanje politike. Končni cilj slovenskega delovanja v regiji je ustvarjanje ugodnega okolja na Zahodnem Balkanu za zastopanje slovenskih nacionalnih interesov, pri čemer so varnost, stabilnost in razvoj regije bistvenega pomena tudi za Slovenijo, še posebej z gospodarskega vidika. 

Politično sodelovanje z državami Zahodnega Balkana

Slovenija sodeluje v številnih regionalnih organizacijah in povezavah  in pri tem spodbuja vključevanje vseh držav, tudi Kosova. 

Prav tako Slovenija vseskozi daje močno politično podporo državam ZB v procesu njihovega približevanja EU in Natu. Podpora širitvi EU je izražena tako v okviru struktur Sveta EU kot tudi v bilateralnih stikih z državami članicami, saj je ključnega pomena za nadaljevanje in implementacijo reformnih procesov v regiji. 

Tudi v okviru mednarodnih organizacij (Svet Evrope, OVSE, OZN idr. ) Slovenija podpira politične procese in aktivnosti teh organizacij z namenom promocije stabilnosti in napredka reformnih procesov v regiji.  

 

 

 

Gospodarsko sodelovanje z državami Zahodnega Balkana

Zahodni Balkan je za Slovenijo drugi najpomembnejši  trg glede na obseg medsebojne blagovne menjave: v letu 2013 je delež slovenskega izvoza na te trge znašal 14 % (enako tudi v 2012), uvoz pa 8,6 % (l. 2012 7,9 %) celotnega slovenskega uvoza. 

Najpomembnejši trgi: Hrvaška, Srbija, BiH, Makedonija, Črna gora, Kosovo, Albanija. 

 

Celoten obseg blagovne menjave se je v letu 2013 glede na predhodnje leto povečal za skoraj pet odstotkov. 

 

Področja delovanja

Področja, na kateri je Slovenija aktivna na Zahodnem Balkanu, so številna, izpostavimo pa lahko predvsem mednarodna razvojna pomoč, finance, obramba, kmetijstvoizobraževanje, notranje zadeve, turizem.  

 

 

 

 

Obseg blagovne menjave z državami ZB v letih 2013 (vir: Poročilo 2014)


DOKUMENTI

 Deklaracija DZ o Zahodnem Balkanu (8.7.2010) (3.2 MB)

 

 Smernice Vlade RS za delovanje RS na Zahodnem Balkanu (23.8.2012) (125 KB)

 

 

Poročila:

 

Akcijski načrti: