• 26.02.2015 - Predsednik vlade Miro Cerar je na novinarski konferenci po današnji seji vlade povedal, da je vlada od guvernerja BS prejela odgovore na nadaljnja vprašanja v zvezi z dokapitalizacijo bank ter guvernerjeva zagotovila, da so bili izvedeni postopki zakoniti in ustrezni. Na podlagi vseh znanih dejstev, dostopnih informacij in pojasnil, je vlada danes ocenila, da ni razlogov, da ne bi še naprej zaupala v Banko Slovenije. Vlada je sprejela tudi predlog zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje ter izdala Uredbo o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin na dan 31. 3. 2014. več

    Predsednik vlade Miro Cerar na novinarski konferenci po seji vlade. Foto: STA
  • DZ sprejel rebalans letošnjega državnega proračuna

    20.02.2015 - DZ je z glasovi vseh treh koalicijskih partneric sprejel rebalans letošnjega državnega proračuna. Kot sta ob včerajšnji predstavitvi dejala predsednik vlade Miro Cerar in finančni minister Dušan Mramor, vlada z rebalansom sledi dvema ključnima ciljema, in sicer spodbujanju gospodarske rasti ter povečevanju zaposlenosti. Tako je rebalans izrazito investicijsko usmerjen, saj se sredstva za investicije v povprečju povečujejo za 30 odstotkov, kar naj bi ugodno vplivalo na gospodarsko rast.

    Predsednik vlade Miro Cerar predstavil predlog rebalansa letošnjega proračuna. Foto: STA
  • 20.02.2015 - Na povabilo predsednika vlade Mira Cerarja je na uradni obisk v Slovenijo prispel predsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić s številčno delegacijo ministrov. Premiera Slovenije in Srbije sta v pogovorih potrdila odlične odnose med državama na vseh področjih, ki se ves čas krepijo. Ob tem je premier Cerar zagotovil nadaljnjo odločno podporo slovenske vlade Srbiji na njeni poti v EU. Obenem je na Brdu pri Kranju potekalo skupno zasedanje vlad Republike Slovenije in Republike Srbije, kjer so ministri in ministrice potrdili pripravljenost za nadaljnjo nadgradnjo bilateralnih odnosov na vseh področjih in zadevah skupnega interesa, kar so potrdili tudi v skupni izjavi. več

    Srbski in slovenski premier, Aleksandar Vučić in Miro Cerar. Foto STA

Uvedba davčnih blagajn je eden ključnih ukrepov za obvladovanje sive ekonomije. Uvedene bodo najkasneje do 1. januarja 2016. Obvezne bodo za davčne zavezance, ki poslujejo gotovinsko. 

Čezatlantsko trgovinsko in naložbeno partnerstvo (v nad. TTIP) je trgovinski sporazum, o katerem se pogajata Evropska unija in Združene države Amerike. Namen pogajanj je odprava trgovinskih ovir.  

 

Sodelovanje, pomoč in razvoj regij Zahodnega Balkana je ena izmed osrednjih prioritetslovenske zunanje politike. Končni cilj slovenskega delovanja v regiji je ustvarjanje ugodnega okolja za zastopanje slovenskih nacionalnih interesov.

Socialni partnerji so 5. februarja 2015 podpisali socialni sporazum za leti 2015-2016. Slovenija bo tako dobila tretji sodoben dokument, ki opredeljuje temeljne zaveze in usmeritve socialnih partnerjev k stabilnosti in socialnemu miru. Zadnji je bil podpisan leta 2009.

             

Z imenovanjem vlade premiera Mira Cerarja Slovenija dobiva nov, nujen zagon, da državi povrne mednarodni ugled in gospodarsko moč.  

 

Predstavljamo grobe ocene prihodkov in odhodkov po namenu porabe javnih sredstev vseh štirih javnih blagajn, to je državnega proračuna, občinskih proračunov ter zdravstvene in pokojninske blagajne. 

Svet Evrope je objavil Akcijski načrt za implementacijo sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice  v zadevi Ališić in drugi zoper države naslednice SFRJ, ki ga je moral a Slovenija pripraviti v skladu s smernicami Odbora ministrov Sveta Evrope in posredovati do 16. januarja 2015.

 

Z začetkom ustne obravnave 2. junija 2014 pred Stalnim arbitražnim sodiščem Slovenija in Hrvaška vstopata v zaključni del reševanja mejnega vprašanja. Razsodba naj bi bila znana šele leta 2015.