• 24.04.2014 - Vlada je na današnji seji sprejela Program stabilnosti–dopolnitev 2014. Seznanila se je s Poročilom o učinkovanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank ter s Poročiloma delovnih skupin za spremljanje učinkov sprememb v regulaciji sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter trga dela. Vlada je tudi naložila MDDSZ, da izpelje vse potrebne postopke za nabavo hrane in izbor partnerskih organizacij ter da začne z izvedbo projekta tehnične pomoči še pred potrditvijo Operativnega programa RS za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje od 2014 do 2020. več

  Seja vlade. Fotoarhiv: UKOM
 • 23.04.2014 - Predsednica vlade Alenka Bratušek je delovni obisk v Londonu namenila predvsem krepitvi gospodarskega sodelovanja med državama. Na slovensko-angleški poslovni okrogli mizi sta premierka in minister za finance Uroš Čufer udeležencem predstavila pozitivne rezultate ukrepov, ki jih je vlada sprejela v zadnjem letu, ter postopek privatizacije slovenskih podjetij. Predsednica vlade se je v okviru obiska srečala s predsednikom vlade Združenega kraljestva Davidom Cameronom in vodstvom Evropske banke za obnovo in razvoj. več

  Premierka Alenka Bratušek z britanskim kolegom Davidom Cameronom. Foto: STA
 • 16.04.2014 - Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan je predstavil aktivnosti pri pripravi osnutka zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS in družbi Slovenski gozdovi d. o. o.. Minister je povedal, da sta sprejem zakona in ustanovitev družbe namenjena tudi učinkovitejši in hitrejši sanaciji gozdov in s tem zmanjšanju grozeče posredne škode po podlubnikih; stabilizaciji trga z gozdno lesnimi sortimenti z možnostjo odkupa dela presežnih količin; pridobitvi financiranja sanacije s strani EIB; prenosu upravljanja državnih gozdov na gospodarsko družbo z edinim družbenikom RS. več

  Foto: Minister za kmetijstvo in okolje Dejan Židan, vir: MKO
 • 16.04.2014 - Predsednica vlade mag. Alenka Bratušek se je udeležila odprtja dvodnevne konference "Za dinamično, inovativno in odprto Slovenijo", ki jo je v okviru priprave Strategije pametne specializacije organizirala Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. V svojem nagovoru je premierka poudarila, da je "zavest, da potrebujemo svež kapital dozorela. Še pomembneje pa je zavedanje, da imamo dovolj domačega znanja in potencialov, ki jim je treba prisluhniti, jih bolje povezati in jim dati priložnost." več

  Foto: Tamino Petelinšek/STA, vir: UKOM

 

Predstavljamo grobe ocene prihodkov in odhodkov po namenu porabe javnih sredstev vseh štirih javnih blagajn, to je državnega proračuna, občinskih proračunov ter zdravstvene in pokojninske blagajne. 

 

Kulturni dan je prava priložnost, da podrobneje osvetlimo  Nacionalni program za kulturo 2014-2017 (1.1 MB), ki daje slovenski kulturi domovinsko pravico znotraj vladnih politik.

Obvladovanje sive ekonomije

  

Siva ekonomija in druge oblike prikrivanja in izogibanja obveznostim niso le ekonomski, temveč tudi družbeni pojav. V času poslabšanih gospodarskih, finančnih in socialnih razmer s sivo ekonomijo posredno izgubljajo vsi državljani, saj je zaradi njenega obsega posledično manj denarja za šole, vrtce in štipendije, zdravstvo, socialno varnost, naložbe v infrastrukturo, čisto okolje in druge dobrine, ki jih zagotavlja država. 

 

Ob nastopu mandata se je Slovenija nahajala v primežu špekulativnih finančnih trgov, na domačem političnem prizorišču pa je prevladoval občutek nezaupanja in nestabilnosti. A kljub številnim črnogledim napovedim lahko preteklo leto ocenimo pozitivno.

 

Vsaki mladi osebi med 15. in 29. letom starosti bo v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih. ponujena zaposlitev ali usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali krajšo obliko institucionalnega ali praktičnega usposabljanja. 

 

Država je v zadnjih štirih letih v razvoj in napredek slovenskega gospodarstva vložila 3 milijarde evrov. Preverite katera slovenska podjetja so bila deležna državnih spodbud, kdaj, koliko in za kakšen namen.

    

Vlada je trdno odločena, da državo postopno, korak za korakom, pripelje iz krize, ki Slovenijo hromi že nekaj let zapored. Spoznajte ukrepe, ki jih je vlada sprejela oziroma izvedla za okrevanje gospodarstva, za uravnoteženje javnih financ, za premagovanje socialnih stisk državljanov in za krepitev pravne države.

  

Državljanke in državljani Slovenije smo 23. marca 2003 izbrali pot v Evropsko unijo. Slovenija je od 1. maja 2004 del družine 28 držav članic EU, ki so ekonomsko, družbeno in politično globoko povezane. Ob deseti obletnici članstva Slovenije v Evropski uniji je pravi trenutek, da se ozremo na prehojeno pot in začrtamo prihodnost. Obletnico bomo obeležili s številnimi dogodki, aktivnostmi in projekti.