• 25.09.2014 - Vlada se je na današnji seji seznanila z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2014, ki vključuje napovedi makroekonomskih kazalcev do vključno leta 2016. Bruto domači proizvod se bo letos povečal za 2 %, pri čemer bo izvoz ostal glavni dejavnik gospodarskega okrevanja, boljša od lani bo tudi večina kazalnikov domače potrošnje. Vlada se je seznanila tudi s tem, da so na podlagi odločbe EK o skladnosti ukrepov za krepitev stabilnosti banke Abanka s pravili EU o državnih pomočeh, izpolnjeni pogoji za dokončno izvedbo ukrepov v Abanki, kot so bili začeti in delno že izvedeni na podlagi sklepa prejšnje vlade 12. 12. 2013. Vlada je imenovala tudi več državnih sekretarjev. več

  Seja vlade. Foto: STA
 • Predsednik Vlade RS Miro Cerar na sprejemu novoizvoljene slovenske vlade pri predsedniku RS Pahorju

  19.09.2014 - Predsednik Vlade Republike Slovenije Miro Cerar se je danes udeležil sprejema za novoizvoljeno slovensko vlado pri predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju. Pahor je Cerarju zaželel veliko poguma in znanj, vse v slovenski politiki pa pozval k sodelovanju. Cerar je dejal, da podpora predsednika države novi vladni ekipi veliko pomeni, tudi njemu samemu pa veliko pomeni, da se predsednik države trudi v isti smeri, kot se bo nova vlada. To je v smeri, da državo popeljejo iz krize, da državljanom omogočijo dostojno življenje in družbi trajnostni razvoj.

  Foto: Daniel Novakovič/STA, vir: UKOM
 • 18.09.2014 - Vlada se je sestala na konstitutivni seji. Za generalnega sekretarja vlade je imenovala Darka Krašovca. Ustanovila je Odbor Vlade RS za državno ureditev in javne zadeve, Odbor Vlade RS za gospodarstvo in Komisijo Vlade RS za administrativne zadeve in imenovanja. Obenem je imenovala več državnih sekretarjev v ministrstvih. Člani vlade so se seznanili tudi z informacijo o stanju državnega proračuna ter informacijo o posledicah obilnega deževja, poplav in plazov. več

  Konstitutivna seja vlade. Foto: STA
 • 18.09.2014 - Predsednik vlade Miro Cerar se je dosedanji predsednici vlade Alenki Bratušek zahvalil za korektno primopredajo in za spodbudne besede, ter poudaril, da bo njegova vlada nadaljevala začeto delo predhodnjih vlad, povzela dobre prakse in dogradila sistem delovanja tam, kjer je to nujno potrebno za izhod iz krize. več

  Primopredaja. Foto: STA
 • 18.09.2014 - Državni zbor je danes imenoval ministrsko ekipo predsednika vlade Mira Cerarja. S tem je bila izvoljena dvanajsta slovenska vlada, ki jo sestavljajo predsednik vlade, sedem ministric in devet ministrov. več

  Dvanajsta slovenska vlada. Foto: STA

 

V aplikaciji »Realizacija ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje« lahko spremljate realizacijo vseh ukrepov in aktivnosti Vlade RS, ki vplivajo na izboljšanje nacionalnega gospodarskega okolja.

 

Predstavljamo grobe ocene prihodkov in odhodkov po namenu porabe javnih sredstev vseh štirih javnih blagajn, to je državnega proračuna, občinskih proračunov ter zdravstvene in pokojninske blagajne. 

 

Z začetkom ustne obravnave 2. junija 2014 pred Stalnim arbitražnim sodiščem Slovenija in Hrvaška vstopata v zaključni del reševanja mejnega vprašanja. Razsodba naj bi bila znana šele leta 2015. 

 

Vsaki mladi osebi med 15. in 29. letom starosti bo v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih. ponujena zaposlitev ali usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali krajšo obliko institucionalnega ali praktičnega usposabljanja. 

 

Sodelovanje, pomoč in razvoj regij Zahodnega Balkana je ena izmed osrednjih prioritetslovenske zunanje politike. Končni cilj slovenskega delovanja v regiji je ustvarjanje ugodnega okolja za zastopanje slovenskih nacionalnih interesov.

Obvladovanje sive ekonomije

  

Siva ekonomija in druge oblike prikrivanja in izogibanja obveznostim niso le ekonomski, temveč tudi družbeni pojav. V času poslabšanih gospodarskih, finančnih in socialnih razmer s sivo ekonomijo posredno izgubljajo vsi državljani, saj je zaradi njenega obsega posledično manj denarja za šole, vrtce in štipendije, zdravstvo, socialno varnost, naložbe v infrastrukturo, čisto okolje in druge dobrine, ki jih zagotavlja država.