• 04.07.2015 - Predsednik vlade Miro Cerar je na ptujskem gradu vodil sejo Sveta Vlade RS za Slovence po svetu. Prisotne je spomnil, da tako kot vlada in prebivalci Slovenije tudi vsak rojak s svojim delovanjem prispeva k ugledu Slovenije v svetu, ki ga je treba znova okrepiti in skrbno ter premišljeno negovati. Ob tem je napovedal, da bo vlada začela s prenovo dosedanje strategije sodelovanja s Slovenci izven njenih meja. Pri tem si bodo po besedah ministra Žmavca predstavniki vlade v prihodnje prizadevali skupaj z rojaki izven meja še bolj povezano iskati rešitve za odprta vprašanja, s katerimi se sooča skupaj sicer okoli pol milijona Slovencev izven meja. več

  Predsednik vlade Miro Cerar s predstavniki Slovencev po svetu. Foto: STA
 • 02.07.2015 - Vlada RS je na današnji seji obravnavala gradivo v zvezi z aktualnim stanjem ter učinki in vidiki glede priznanja Palestine s strani Republike Slovenije. Vlada podpira priznanje Palestine a je za zdaj obravnavo točke prekinila in ministra za zunanje zadeve napotila, da s to problematiko seznani Odbor DZ za zunanjo politiko. Vlada je DZ predlagala, da se v nadzorni svet SDH, d. d., za mandatno obdobje 5 let imenujejo: Barbara Smolnikar, Damjan Belič, Drago Ferfolja, Duško Kos in Lidia Glavina. Vlada RS je sprejela tudi izhodišča za sodelovanje Republike Slovenije v Evropski vesoljski agenciji kot članice Evropske vesoljske agencije. več

  Direktor Ukoma Boštjan Lajovic in minister za finance Dušan Mramor na novinarski konferenci po seji vlade. Foto: STA
 • 01.07.2015 - »Čeprav je bila napoved referenduma in s tem enostranska prekinitev pogajanj s strani grške vlade, presenetljiva, se je Slovenija že nekaj časa pripravljala na različne možne razplete grške krize,« je na današnji novinarski konferenci dejal predsednik vlade Miro Cerar in dodal, da Slovenija spoštuje pravico do referenduma in bo počakala na njegov izid. Naša država želi pomagati Grčiji in njenim državljanom, ne more pa pristati na manevre, s katerimi se grška vlada izogiba reformnim naporom. več

  Novinarska konferenca o dogajanju, povezanim z Grčijo. Foto: STA
 • 30.06.2015 - Predsednik vlade Miro Cerar je danes sprejel varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer, ki mu je predala Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2014. V njem je varuhinja predstavila pereče problematike na področju svojega dela in priporočila za izboljšave. Predsednik vlade je izpostavil pomembnost vsebine in zavezanost vlade, da poročilo temeljito obravnava.

  več

  Predaja letnega poročila varuha človekovih pravic. Foto: STA

Teme in projekti

Ključni cilj upravljanja kapitalskih naložb države je zagotavljanje stabilnega, uravnoteženega in trajnostnega gospodarskega razvoja in s tem zagotavljanje dolgoročne blaginje prebivalcem Slovenije.  

Socialni partnerji so 5. februarja 2015 podpisali socialni sporazum za leti 2015-2016. Slovenija bo tako dobila tretji sodoben dokument, ki opredeljuje temeljne zaveze in usmeritve socialnih partnerjev k stabilnosti in socialnemu miru. Zadnji je bil podpisan leta 2009.

 

Z začetkom ustne obravnave 2. junija 2014 pred Stalnim arbitražnim sodiščem Slovenija in Hrvaška vstopata v zaključni del reševanja mejnega vprašanja. Razsodba naj bi bila znana leta 2015. 

Ustavno sodišče leta 2014 razveljavilo zakon o davku na nepremičnine, saj je presodilo, da je v neskladju z ustavo. Vlada Mira Cerarja je zato že pristopila k pripravi novega predloga uvedbe davka na nepremičnine. 

Svet Evrope je objavil Akcijski načrt za implementacijo sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice  v zadevi Ališić in drugi zoper države naslednice SFRJ, ki ga je moral a Slovenija pripraviti v skladu s smernicami Odbora ministrov Sveta Evrope in posredovati do 16. januarja 2015.

 

Predstavljamo grobe ocene prihodkov in odhodkov po namenu porabe javnih sredstev vseh štirih javnih blagajn, to je državnega proračuna, občinskih proračunov ter zdravstvene in pokojninske blagajne. 

Uvedba davčnih blagajn je eden ključnih ukrepov za obvladovanje sive ekonomije. Uvedene bodo najkasneje do 1. januarja 2016. Obvezne bodo za davčne zavezance, ki poslujejo gotovinsko.

 

Čezatlantsko trgovinsko in naložbeno partnerstvo (v nad. TTIP) je trgovinski sporazum, o katerem se pogajata Evropska unija in Združene države Amerike. Namen pogajanj je odprava trgovinskih ovir.