• 16.04.2015 - Vlada se je na današnji redni seji seznanila z delovnim osnutkom Programa stabilnosti – dopolnitev 2015. Vlada se je seznanila tudi z izvajanjem Ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje razvoja malih in srednje velikih podjetij in izvajanjem Ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje tehnološko-razvojnih projektov 2011-2013 ter določila besedilo predloga novele Zakona o zunanjih zadevah. več

    Podpredsednik vlade Boris Koprivnikar na novinarski konferenci po seji vlade. Foto: STA
  • 13.04.2015 - Na dvodnevni uradni obisk v Slovenijo je na povabilo predsednika vlade Mira Cerarja prispel predsednik Vlade Republike Češke Bohuslav Sobotka. Predsednika slovenske in češke vlade sta potrdila že tako dobro dvostransko sodelovanje, ki ga nameravata državi konkretneje okrepiti zlasti na področjih gospodarstva, infrastrukture in kulture. S tem namenom je je češki premier v Ljubljano prispel tudi z namestniki ministrov za finance, infrastrukturo in zunanje zadeve, prav tako pa bo ob robu obiska na Gospodarski zbornici Slovenije organizirana Slovensko-češka poslovna konferenca. več

    Uradni obisk češkega premierja Bohuslava Sobotke v Sloveniji. Foto: Nebojša Tejić/STA
  • 11.04.2015 - Vlada se je na današnji redni seji seznanila z drugim osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2015 – 2016. Ministrstvo za finance bo z osnutkom NRP 2015 – 2016 seznanilo pristojne odbore Državnega zbora RS in Ekonomsko socialni svet. Osnutek NRP 2015 – 2016 kot glavna cilja ekonomske politike opredeljuje spodbujanje gospodarske rasti in javnofinančno konsolidacijo. Pogoji za gospodarsko rast bodo zagotovljeni z izboljšanjem dejavnikov konkurenčnosti in dvigom produktivnosti gospodarstva ter stopnje zaposlenosti ob zavedanju demografskih in okoljskih omejitev oziroma priložnosti. več

    Ministra Boris Koprivnikar in Dušan Mramor na novinarski konferenci po seji vlade. Foto: STA

Ustavno sodišče leta 2014 razveljavilo zakon o davku na nepremičnine, saj je presodilo, da je v neskladju z ustavo. Vlada Mira Cerarja je zato že pristopila k pripravi novega predloga uvedbe davka na nepremičnine. 

Svet Evrope je objavil Akcijski načrt za implementacijo sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice  v zadevi Ališić in drugi zoper države naslednice SFRJ, ki ga je moral a Slovenija pripraviti v skladu s smernicami Odbora ministrov Sveta Evrope in posredovati do 16. januarja 2015.

 

Sodelovanje, pomoč in razvoj regij Zahodnega Balkana je ena izmed osrednjih prioritetslovenske zunanje politike. Končni cilj slovenskega delovanja v regiji je ustvarjanje ugodnega okolja za zastopanje slovenskih nacionalnih interesov.

Uvedba davčnih blagajn je eden ključnih ukrepov za obvladovanje sive ekonomije. Uvedene bodo najkasneje do 1. januarja 2016. Obvezne bodo za davčne zavezance, ki poslujejo gotovinsko. 

Čezatlantsko trgovinsko in naložbeno partnerstvo (v nad. TTIP) je trgovinski sporazum, o katerem se pogajata Evropska unija in Združene države Amerike. Namen pogajanj je odprava trgovinskih ovir.  

 

Predstavljamo grobe ocene prihodkov in odhodkov po namenu porabe javnih sredstev vseh štirih javnih blagajn, to je državnega proračuna, občinskih proračunov ter zdravstvene in pokojninske blagajne. 

Socialni partnerji so 5. februarja 2015 podpisali socialni sporazum za leti 2015-2016. Slovenija bo tako dobila tretji sodoben dokument, ki opredeljuje temeljne zaveze in usmeritve socialnih partnerjev k stabilnosti in socialnemu miru. Zadnji je bil podpisan leta 2009.

 

Z začetkom ustne obravnave 2. junija 2014 pred Stalnim arbitražnim sodiščem Slovenija in Hrvaška vstopata v zaključni del reševanja mejnega vprašanja. Razsodba naj bi bila znana leta 2015.