• Vlada imenovala Ronnyja Abrahama za novega slovenskega arbitra

  28.07.2015 - Vlada je na današnji seji za novega slovenskega arbitra imenovala Ronnyja Abrahama, predsednika meddržavnega sodišča v Haagu. Kot je po seji vlade poudaril predsednik vlade Miro Cerar, je slovenska vlada s tem izpolnila svojo zavezo in odstranila vse ovire, tako da lahko arbitražno sodišče deluje nemoteno naprej. Premier Cerar je izrazil tudi pričakovanje, da bo sodišče še naprej delovalo neodvisno in nepristransko, da bo opravilo svojo nalogo ter sprejelo dokončno odločitev.

  Izjava premiera Cerarja po seji vlade. Foto: STA
 • 27.07.2015 - Po udeležbi na včerajšnji spominski slovesnosti ob Ruski kapelici na Vršiču, ki je imela sporočilo miru, se je danes v Ljubljani nadaljeval obisk ruske delegacije z delovnim srečanjem predsednika vlade Ruske federacije Dmitrija Medvedjeva in gostitelja obiska predsednika vlade Republike Slovenije Mira Cerarja. Predsednika vlad Slovenije in Rusije sta potrdila zelo dobre in prijateljske odnose med državama ter pogovore namenila predlogom krepitve gospodarskega sodelovanja. Izmenjala sta tudi stališča do najbolj aktualnih mednarodnih dogodkov v naši soseščini kot po svetu. več

  Srečanje slovenskega in ruskega predsednika vlade. Foto: STA
 • 26.07.2015 - Na dvodnevnem delovnem obisku v Sloveniji se mudi ruski predsednik vlade Dmitrij Medvedjev, ki se je danes tudi kot eden izmed treh govorcev udeležil slovesnosti pri Ruski kapelici in se srečal s častnim pokroviteljem prireditve, predsednikom vlade Mirom Cerarjem. Prireditev se tokrat navezuje na obeleževanje stoletnice prve svetovne vojne, govorci, med njimi tudi premier Cerar, pa so izpostavili pomen Ruske kapelice kot simbola miru. več

  Predsednika vlad Rusije in Slovenije, D. Medvedjev in M. Cerar. Foto: STA
 • Slovenija bo v 15 dneh predlagala člana arbitražnega sodišča

  24.07.2015 - Predsednik vlade Miro Cerar je po današnjem sestanku s predstavniki parlamentarnih strank o imenovanju novega arbitra na arbitražnem sodišču, ki odloča o meji s Hrvaško, dejal, da so soglasno sklenili, da bo Slovenija v roku 15 dni predlagala novega člana arbitražnega sodišča. Vlada bo pripravila predlog postopka imenovanja in ga poslala v odbor DZ za zunanjo politiko.

  Izjava premiera Cerarja o imenovanju novega arbitra. Foto: UKOM
 • 23.07.2015 - Vlada je na današnji seji sprejela predlog Zakona o javnem naročanju in predlog novele Zakona o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank. Vlada se je seznanila s Poročilom o izvedenih aktivnostih za pomoč socialno najšibkejšim državljanom RS in z Analizo opravljanja pripravništva v Sloveniji ter sprejela Akcijski načrt v zvezi z organizacijo in izvedbo opravljanja pripravništev. Vlada se je seznanila z odgovorom na interpelacijo o delu in odgovornosti, ki je bila vložena zoper notranjo ministrico Györkös Žnidar, in podprla odgovor ministrice. več

  Minister Koprivnikar na novinarski konferenci po seji vlade. Foto: UKOM

Teme in projekti

Ključni cilj upravljanja kapitalskih naložb države je zagotavljanje stabilnega, uravnoteženega in trajnostnega gospodarskega razvoja in s tem zagotavljanje dolgoročne blaginje prebivalcem Slovenije.  

Socialni partnerji so 5. februarja 2015 podpisali socialni sporazum za leti 2015-2016. Slovenija bo tako dobila tretji sodoben dokument, ki opredeljuje temeljne zaveze in usmeritve socialnih partnerjev k stabilnosti in socialnemu miru. Zadnji je bil podpisan leta 2009.

 

Z začetkom ustne obravnave 2. junija 2014 pred Stalnim arbitražnim sodiščem Slovenija in Hrvaška vstopata v zaključni del reševanja mejnega vprašanja. Razsodba naj bi bila znana leta 2015. 

Ustavno sodišče leta 2014 razveljavilo zakon o davku na nepremičnine, saj je presodilo, da je v neskladju z ustavo. Vlada Mira Cerarja je zato že pristopila k pripravi novega predloga uvedbe davka na nepremičnine. 

Svet Evrope je objavil Akcijski načrt za implementacijo sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice  v zadevi Ališić in drugi zoper države naslednice SFRJ, ki ga je moral a Slovenija pripraviti v skladu s smernicami Odbora ministrov Sveta Evrope in posredovati do 16. januarja 2015.

 

Predstavljamo grobe ocene prihodkov in odhodkov po namenu porabe javnih sredstev vseh štirih javnih blagajn, to je državnega proračuna, občinskih proračunov ter zdravstvene in pokojninske blagajne. 

Uvedba davčnih blagajn je eden ključnih ukrepov za obvladovanje sive ekonomije. Uvedene bodo 1. januarja 2016. Obvezne bodo za davčne zavezance, ki poslujejo gotovinsko. Brez izjem.

 

Čezatlantsko trgovinsko in naložbeno partnerstvo (v nad. TTIP) je trgovinski sporazum, o katerem se pogajata Evropska unija in Združene države Amerike. Namen pogajanj je odprava trgovinskih ovir.