Vladne službe

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE RS

generalni sekretar mag. Darko Krašovec 

 
Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana
T: 01 / 478 1000 | E: gp.gs[@]gov.si | w: www.gsv.gov.si 
 

 


 

 

PROTOKOL RS

šefinja Protokola Ksenija Benedetti
 
Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana
T: 01 / 478 1111 | E: gp.protokol[@]gov.si | W: www.protokol.gov.si 
 

 


 

 

SLOVENSKA OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNA AGENCIJA

direktor Zoran Klemenčič

 

Stegne 23c, 1000 Ljubljana
T: 01 / 479 91 01 | E: gp.sova[@]gov.si | W: www.sova.gov.si 
 

 


 

 

SLUŽBA VLADE RS ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO

ministrica brez resorja, odgovorna za področje razvoja, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj

 
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
T: 01/400 36 80 | E: gp.svrk[@]gov.si | W: www.svrk.gov.si 
 

 


 

 

SLUŽBA VLADE RS ZA ZAKONODAJO

direktorica Ksenija Mihovar Globokar 


Mestni trg 4, 1000 Ljubljana
T: 01 / 241 18 02 | E: gp.svz[@]gov.si | W: www.svz.gov.si 
 

 


 

 

STATISTIČNI URAD RS

generalna direktorica Genovefa Ružić

 
Litostrojska 54, 1000 Ljubljana

T: 01 / 241 64 00 | E: gp.surs[@]gov.si | W: www.stat.si 
 

 


 

 

URAD VLADE RS ZA KOMUNICIRANJE

direktor Boštjan Lajovic

 
Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana
T: 01 / 478 26 00, E: gp.ukom[@]gov.si, W: www.ukom.gov.si 
 

 


 

 

URAD RS ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ

direktor mag. Boštjan Vasle
 

Gregorčičeva 27, 1000 Ljubljana
T: 01 / 478 10 12 | E: gp.umar[@]gov.si | W: www.umar.gov.si 
 

 


 

 

URAD VLADE RS ZA NARODNOSTI

direktor mag. Stanko Baluh

 
Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana
T: 01 / 478 11 80 | E: gp.un[@]gov.si | W: www.un.gov.si 
 

 


 

 

URAD VLADE RS ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU

minister brez resorja, odgovoren za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu Gorazd Žmavc

 
Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana
T: 01 / 230 80 00 | E: urad.slovenci[@]gov.si | W: www.uszs.gov.si 

 

 


 

 

URAD VLADE RS ZA VAROVANJE TAJNIH PODATKOV

direktor Boris Mohar

 
Gregorčičeva 27, 1000 Ljubljana
T: 01 / 478 1390 | E: gp.uvtp[@]gov.si | W: www.uvtp.gov.si