Skoči na vsebino »

Vladne službe

  
KABINET PREDSEDNIKA VLADE RS

vodja kabineta Gregor Krajc 

 
Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana
T: 01 / 478 1000 | E: gp.kpvping@govpong.si | w: www.kpv.gov.si 
 

 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE RS

generalna sekretarka mag. Lilijana Kozlovič 

 
Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana
T: 01 / 478 1000 | E: gp.gsping@govpong.si | w: www.gsv.gov.si 
 

 PROTOKOL RS

šefinja Protokola Ksenija Benedetti
 
Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana
T: 01 / 478 1111 | E: gp.protokolping@govpong.si | W: www.protokol.gov.si 
 

 SLOVENSKA OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNA AGENCIJA

direktor Zoran Klemenčič

 

Stegne 23c, 1000 Ljubljana
T: 01 / 479 91 01 | E: gp.sovaping@govpong.si | W: www.sova.gov.si 
 

 SLUŽBA VLADE RS ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO

ministrica brez resorja, odgovorna za področje razvoja, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj

 
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
T: 01/400 36 80 | E: gp.svrkping@govpong.si | W: www.svrk.gov.si 
 

 SLUŽBA VLADE RS ZA ZAKONODAJO

direktorica Ksenija Mihovar Globokar 


Mestni trg 4, 1000 Ljubljana
T: 01 / 241 18 02 | E: gp.svzping@govpong.si | W: www.svz.gov.si 
 

 STATISTIČNI URAD RS

generalna direktorica Genovefa Ružić

 
Litostrojska 54, 1000 Ljubljana

T: 01 / 241 64 00 | E: gp.sursping@govpong.si | W: www.stat.si 
 

 URAD VLADE RS ZA KOMUNICIRANJE

direktorica mag. Kristina Plavšak Krajnc

 
Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana
T: 01 / 478 26 00, E: gp.ukomping@govpong.si, W: www.ukom.gov.si 
 

 URAD RS ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ

v. d. direktorja mag. Boštjan Vasle
 

Gregorčičeva 27, 1000 Ljubljana
T: 01 / 478 10 12 | E: gp.umarping@govpong.si | W: www.umar.gov.si 
 

 URAD VLADE RS ZA NARODNOSTI

direktor mag. Stanko Baluh

 
Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana
T: 01 / 478 11 80 | E: gp.unping@govpong.si | W: www.un.gov.si 
 

 URAD VLADE RS ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU

minister brez resorja, odgovoren za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu Gorazd Žmavc

 
Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana
T: 01 / 230 80 00 | E: urad.slovenciping@govpong.si | W: www.uszs.gov.si 

 

 URAD VLADE RS ZA VAROVANJE TAJNIH PODATKOV

direktor Dobran Božič

 
Gregorčičeva 27, 1000 Ljubljana
T: 01 / 478 1390 | E: gp.uvtpping@govpong.si | W: www.uvtp.gov.si 
 

 URAD VLADE RS ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV

Direktorica mag. Mojca Špec Potočar

 

Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana
T: 01/ 200 8401 | E: uoim.mnzping@govpong.si | W: www.uoim.gov.si