Skoči na vsebino »

Boj proti trgovini z ljudmi

Skupina strokovnjakov opravila drugi evalvacijski obisk v Sloveniji

Med 10. in 13 aprilom 2017 je bila v Sloveniji skupina strokovnjakov Sveta Evrope (GRETA) in ocenjevala izvajanje Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi. Skupino sestavljata člana GRETE dr. Davor DERENČINOVIĆ (Hrvaška), dr. Kateryna LEVCHENKO (Ukrajina), spremljal pa ju je Markus LEHNER iz sekretariata Konvencije. Gostil jih je nacionalni koordinator za boj proti trgovini z ljudmi, mag. Sandi Čurin, srečali pa so se s predstavniki nevladnih organizacij, ministrstev in vladnih služb, državnega tožilstva, sodišč, varuha človekovih pravic in državnega zbora. Obiskali so tudi Dijaški dom v Postojni, kjer so nameščani mladoletni begunci brez spremstva, in prostore, kjer so nameščene žrtve trgovine z ljudmi.

O obisku poroča tudi GRETA 
Trgovina z ljudmi

Trgovina z ljudmi je vsaka oblika rekrutiranja, prodaje ali prenosa ranljivih posameznikov ali skupin (znotraj ali izven države) z namenom izkoriščanja (izkoriščanje v obliki prostitucije ali drugih oblik spolnih zlorab, prisilnega dela, suženjstva, služabništva in prisilnega izvajanja kaznivih dejanj).

Nacionalni koordinator za boj proti trgovini z ljudmi

Vlada RS je februarja 2002 za področje boja proti trgovini z ljudmi imenovala nacionalnega koordinatorja. Vlogo nacionalnega koordinatorja v Sloveniji opravlja mag. Sandi Čurin, ki vodi tudi Medresorsko delovno skupino za boj proti trgovini z ljudmi.

Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi

Medresorsko delovno skupino (MDS) sestavljajo predstavniki resornih ministrstev, nevladnih organizacij, Vrhovnega državnega tožilstva in Državnega zbora. MDS usmerja in usklajuje aktivnosti posameznih institucij, omogoča medresorsko sodelovanje in koordinacijo ter zagotavlja multidisciplinarni pristop na področju preprečevanja trgovine z ljudmi.


Odkrivanje, preiskovanje in pregon kaznivih dejanj

Kaznivo dejanje trgovine z ljudmi je eno izmed kaznivih dejanj, ki je najbolj odzivno na ekonomske in socialne razmere na lokalni in svetovni ravni. Zato se njegove izvedbene oblike stalno spreminjajo in prilagajajo, kar narekuje organom pregona skrbno spremljanje ter tvorno medresorsko sodelovanje pri prepoznavi in pregonu.

Preprečevanje trgovine z ljudmi

V boju proti trgovini z ljudmi je temeljnega pomena preventivno delovanje. Številne aktivnosti so namenjene ozaveščanju ranljivih skupin, splošne javnosti in različnih strokovnjakov, katerih delo je povezano s problematiko trgovine z ljudmi. Preventivne aktivnosti so usmerjene tudi na potrošnike in uporabnike storitev, ki jih izvajajo žrtve trgovine z ljudmi.

Pomoč in zaščita žrtev trgovine z ljudmi

V Sloveniji pomoč žrtvam trgovine z ljudmi zagotavljajo Društvo Ključ , Slovenska filantropija  in Slovenska karitas . Oskrbo žrtev trgovine z ljudmi zagotavljajo programi krizne in varne namestitve ter program (re)integracije žrtev trgovine z ljudmi.


INFOGRAFIKAPriročnik za podjetja in delodajalce

Anonimna e-prijava