Skoči na vsebino »

Seje vlade

arhiv
  • Vlada za umestitev znakovnega jezika v ustavo

    Foto: Tamino Petelinšek, STA

    18.04.2019 -

    Vlada je sprejela Predlog za začetek postopka za dopolnitev Ustave Republike Slovenije ciljem umestiti slovenski znakovni jezik v Ustavo RS. Ključni cilj je uporabnikom slovenskega znakovnega jezika zagotoviti ustavnopravne podlage za ustrezne ukrepe, s katerimi jim bo dejansko omogočeno polno uveljavljanje vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih določa tudi Konvencija o pravicah invalidov.

    več

  


Gradiva v obravnavi

 

Spremljajte postopke priprave in sprejemanja vladnih odločitev ter preverite upoštevanje pripomb in predlogov civilne javnosti.

Seje delovnih teles

Spremljajte delo in odločitve stalnih odborov vlade, to so Odbor Vlade RS za državno ureditev in javne zadeve, Odbor Vlade RS za gospodarstvo in Komisija Vlade RS za administrativne zadeve in imenovanja.

Dnevni redi sej vlade

Spremljajte točke dnevnega reda posamezne seje vlade ter odločitve in gradiva povezana z določeno točko dnevnega reda.