Skoči na vsebino »

Seje vlade

arhiv
  • Vlada sprejela predloga zakonov o spodbujanju investicij in razvoju turizma

    Foto: UKOM

    16.11.2017 -

    Vlada je na današnji seji sprejela predlog zakona o spodbujanju investicij, potrdila besedilo predloga zakona o spodbujanju razvoja turizma in sprejela sklep glede pokrivanja presežkov odhodkov nad prihodki iz preteklih let javnih zdravstvenih ustanov. Vlada je razpravljala o obstoju interesa za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje Ahmada Shamieha v Republiki Sloveniji po 51. členu Zakona o tujcih. Konsenza o tem ni bilo, zato je bila točka umaknjena z dnevnega reda.

    več

  


Gradiva v obravnavi

 

Spremljajte postopke priprave in sprejemanja vladnih odločitev ter preverite upoštevanje pripomb in predlogov civilne javnosti.

Seje delovnih teles

Spremljajte delo in odločitve stalnih odborov vlade, to so Odbor Vlade RS za državno ureditev in javne zadeve, Odbor Vlade RS za gospodarstvo in Komisija Vlade RS za administrativne zadeve in imenovanja.

Dnevni redi sej vlade

Spremljajte točke dnevnega reda posamezne seje vlade ter odločitve in gradiva povezana z določeno točko dnevnega reda.