Skoči na vsebino »

Seje vlade

arhiv
  • Vlada sprejela predlog novele zakona o preprečevanju nasilja v družini

    Ministrica za delo Anja Kopač Mrak je izpostavila, da predlog zakona ureja tudi tiste določbe, ki so se do sedaj v praksi izkazale kot premalo učinkovite. Foto: STA

    28.07.2016 -

    Vlada je na današnji redni seji sprejela predlog novele Zakona o preprečevanju nasilja v družini ter predlog Zakona o lekarniški dejavnosti. Sprejela je tudi sklep, da se mladoletnikom brez spremstva, ki v Sloveniji prebivajo nezakonito ali imajo status prosilca za mednarodno zaščito ali status osebe z mednarodno zaščito, za obdobje od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2017 zagotavlja ustrezna nastanitev v javnih dijaških domovih v obliki pilotnega projekta.

    več

  


Gradiva v obravnavi

 

Spremljajte postopke priprave in sprejemanja vladnih odločitev ter preverite upoštevanje pripomb in predlogov civilne javnosti.

Seje delovnih teles

Spremljajte delo in odločitve stalnih odborov vlade, to so Odbor Vlade RS za državno ureditev in javne zadeve, Odbor Vlade RS za gospodarstvo in Komisija Vlade RS za administrativne zadeve in imenovanja.

Dnevni redi sej vlade

Spremljajte točke dnevnega reda posamezne seje vlade ter odločitve in gradiva povezana z določeno točko dnevnega reda.