Skoči na vsebino »

Seje vlade

arhiv
  • 97. redna seja Vlade RS

    Fotoarhiv: STA

    21.07.2016 -

    Vlada se je seznanila s Poročilom Komisije vlade za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno za leto 2015. Sprejela je Spremenjen program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010–2017 in podprla odgovor ministra Gašperšiča na interpelacijo.

    več

  


Gradiva v obravnavi

 

Spremljajte postopke priprave in sprejemanja vladnih odločitev ter preverite upoštevanje pripomb in predlogov civilne javnosti.

Seje delovnih teles

Spremljajte delo in odločitve stalnih odborov vlade, to so Odbor Vlade RS za državno ureditev in javne zadeve, Odbor Vlade RS za gospodarstvo in Komisija Vlade RS za administrativne zadeve in imenovanja.

Dnevni redi sej vlade

Spremljajte točke dnevnega reda posamezne seje vlade ter odločitve in gradiva povezana z določeno točko dnevnega reda.