Skoči na vsebino »

Seje vlade

arhiv
  • 118. redna seja Vlade RS

    Foto: Daniel Novakovič/STA

    19.01.2017 -

    Vlada je na današnji seji sprejela namero o sodelovanju skupno do 50 pripadnikov Slovenske vojske v Večnacionalni bataljonski bojni skupini v Latviji in poveljniško-štabnih strukturah v okviru Natove okrepljene prednje prisotnosti in Slovenskemu državnemu holdingu dala soglasje k letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2017.

    več

  


Gradiva v obravnavi

 

Spremljajte postopke priprave in sprejemanja vladnih odločitev ter preverite upoštevanje pripomb in predlogov civilne javnosti.

Seje delovnih teles

Spremljajte delo in odločitve stalnih odborov vlade, to so Odbor Vlade RS za državno ureditev in javne zadeve, Odbor Vlade RS za gospodarstvo in Komisija Vlade RS za administrativne zadeve in imenovanja.

Dnevni redi sej vlade

Spremljajte točke dnevnega reda posamezne seje vlade ter odločitve in gradiva povezana z določeno točko dnevnega reda.