Skoči na vsebino »

Seje vlade

arhiv
  • 180. redna seja Vlade RS

    Foto: Nebojša Tejić/STA

    24.05.2018 -

    Vlada je na današnji seji sprejela novelo uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji in spremembe uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju. Vlada je potrdila tudi novo končno oceno neposredne škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017, ki znaša več kot 65 mio EUR in sprejela program odprave posledic škode.

    več

  


Gradiva v obravnavi

 

Spremljajte postopke priprave in sprejemanja vladnih odločitev ter preverite upoštevanje pripomb in predlogov civilne javnosti.

Seje delovnih teles

Spremljajte delo in odločitve stalnih odborov vlade, to so Odbor Vlade RS za državno ureditev in javne zadeve, Odbor Vlade RS za gospodarstvo in Komisija Vlade RS za administrativne zadeve in imenovanja.

Dnevni redi sej vlade

Spremljajte točke dnevnega reda posamezne seje vlade ter odločitve in gradiva povezana z določeno točko dnevnega reda.