Skoči na vsebino »

Seje vlade

arhiv
  • 145. redna seja Vlade RS

    Foto: Daniel Novakovič/STA

    27.07.2017 -

    Vlada se je seznanila z Analizo vzrokov primanjkljajev javnih zdravstvenih zavodov in sprejela predlog novele Zakona o gimnazijah in predlog novele Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju. Vlada se je seznanila s Poročilom o izvedenih aktivnostih ter nadaljnjih ukrepih v zvezi s požarom v podjetju Ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu ter s Poročilom o izvedenih in predvidenih aktivnostih Ministrstva za okolje in prostor v bioplinarni podjetja Ecos center v Lendavi.

    več

  


Gradiva v obravnavi

 

Spremljajte postopke priprave in sprejemanja vladnih odločitev ter preverite upoštevanje pripomb in predlogov civilne javnosti.

Seje delovnih teles

Spremljajte delo in odločitve stalnih odborov vlade, to so Odbor Vlade RS za državno ureditev in javne zadeve, Odbor Vlade RS za gospodarstvo in Komisija Vlade RS za administrativne zadeve in imenovanja.

Dnevni redi sej vlade

Spremljajte točke dnevnega reda posamezne seje vlade ter odločitve in gradiva povezana z določeno točko dnevnega reda.