Skoči na vsebino »

Seje vlade

arhiv
  • Slovenija vložila tožbo proti Hrvaški

    Foto: Daniel Novakovič/STA

    13.07.2018 -

    Vlada je na današnji seji sprejela končno besedilo tožbe Republike Slovenije proti Republiki Hrvaški zaradi neizpolnjevanja obveznosti na podlagi 259. člena Pogodbe o delovanju EU. Vlada je tudi sprejela sklep, da tožbo nemudoma predloži v odločanje Sodišču EU. Tožba je bila, skladno s sklepom, tudi vložena. Vlada je sprejela odločitve, potrebne za ponovni začetek prodajnega postopka za NLB. Odločila je, da se pri Evropski komisiji vloži nov predlog za spremembo zavez glede NLB. Vlada je določila tudi besedilo predloga zakona za zaščito vrednosti kapitalske naložbe države v NLB.

    več

  


Gradiva v obravnavi

 

Spremljajte postopke priprave in sprejemanja vladnih odločitev ter preverite upoštevanje pripomb in predlogov civilne javnosti.

Seje delovnih teles

Spremljajte delo in odločitve stalnih odborov vlade, to so Odbor Vlade RS za državno ureditev in javne zadeve, Odbor Vlade RS za gospodarstvo in Komisija Vlade RS za administrativne zadeve in imenovanja.

Dnevni redi sej vlade

Spremljajte točke dnevnega reda posamezne seje vlade ter odločitve in gradiva povezana z določeno točko dnevnega reda.