Skoči na vsebino »

Seje vlade

arhiv
  • Vlada sprejela predlog novega Zakona o nepravdnem postopku

    Foto: Bor Slana/STA

    13.12.2018 -

    Vlada je na današnji seji sprejela predlog novega Zakona o nepravdnem postopku, ki bo nadomestil veljavni zakon, ki je bil sprejet leta 1986 in do danes ni bil nikoli noveliran. Ključni razlog za sprejem novega Zakona o nepravdnem postopku je povezan s sprejetjem Družinskega zakonika, ki se začne uporabljati 15. aprila 2019, in po katerem bodo v vseh družinskopravnih razmerjih odločala sodišča v nepravdnem postopku.

    več

  


Gradiva v obravnavi

 

Spremljajte postopke priprave in sprejemanja vladnih odločitev ter preverite upoštevanje pripomb in predlogov civilne javnosti.

Seje delovnih teles

Spremljajte delo in odločitve stalnih odborov vlade, to so Odbor Vlade RS za državno ureditev in javne zadeve, Odbor Vlade RS za gospodarstvo in Komisija Vlade RS za administrativne zadeve in imenovanja.

Dnevni redi sej vlade

Spremljajte točke dnevnega reda posamezne seje vlade ter odločitve in gradiva povezana z določeno točko dnevnega reda.