arhiv
  • Vlada sprejela predlog Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij

    Ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič na novinarski konferenci po seji vlade. Foto: STA

    08.10.2015 -

    Vlada je na današnji seji sprejela predlog Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij, ki pomembno povezuje izobraževanje in trg dela, saj zagotavlja transparentnost pri razvrščanju različnih kvalifikacij in s tem omogoča delodajalcem pregleden sistem kvalifikacij posameznika. Hkrati zagotavlja primerljivost in prepoznavnost kvalifikacij pridobljenih v Sloveniji s kvalifikacijami v EU.

    več

  

Dnevni redi in gradiva

 

Spremljajte postopke priprave in sprejemanja vladnih odločitev ter preverite upoštevanje pripomb in predlogov civilne javnosti.

Spremljajte delo in odločitve stalnih odborov vlade, to so Odbor Vlade RS za državno ureditev in javne zadeve, Odbor Vlade RS za gospodarstvo in Komisija Vlade RS za administrativne zadeve in imenovanja.

Spremljajte točke dnevnega reda posamezne seje vlade ter odločitve in gradiva povezana z določeno točko dnevnega reda.