Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Gradiva v obravnavi


Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

 


Kaj so vladna gradiva v obravnavi?

Vladna gradiva v obravnavi so aktualna gradiva, ki čakajo na obravnavo na Vladi RS.

 

Navedena gradiva pripravljajo praviloma ministrstva in vladne službe in se objavljajo v informacijskem sistemu vlade z namenom, da se pred obravnavo na seji vlade pridobijo morebitne pripombe in predlogi drugih ministrstev in vladnih služb.

 

Generalni sekretariat Vlade RS sočasno z objavo posameznega gradiva v informacijskem sistemu vlade objavi gradivo tudi na tej internetni strani. Na njej pa niso objavljena tista gradiva, ki imajo oznako državna tajnost, poslovna tajnost, davčna tajnost, itd. (glej 6. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja )

 


Kako vlada obravnava vladna gradiva?

Obravnavanje vladnih gradiv na sejah vlade ureja Poslovnik vlade  ter navodila generalnega sekretarja vlade, izdana na podlagi poslovnika.


Komu so namenjene te strani?

Strani so namenjene zainteresirani javnosti, zlasti pa nevladnim in drugim organizacijam civilne družbe, ki jih vlada želi v čim večji meri pritegniti v postopke priprave in sprejemanja svojih odločitev. Vsi, ki so v procesu nastajanja gradiv sodelovali, lahko tukaj preverijo, kako so pristojna ministrstva in službe pri pripravi odločitev vlade upoštevala njihove pripombe, pobude in predloge.

 


Kam lahko pošljem svoje pripombe in predloge?

Vaše pripombe pošljite na ministrstvo oziroma vladno službo, ki je ob gradivu navedena kot predlagateljica.


Kje najdem sprejeta besedila odločitev oziroma gradiv vlade?

Sprejeta gradiva in sklepe vlade lahko poiščete na tem spletnem mestu v poglavju Seje vlade.