Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

 • 20.6.19 Seje vlade
  36. redna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji seji sprejela Opredelitev Republike Slovenije v sodnem postopku k zadevi C-316/19 Evropska komisija proti Republiki Sloveniji. Evropska komisija (Komisija) je dne 16. aprila 2019 pred Sodiščem EU vložila...
 • 18.6.19 Seje vlade
  Odločitve vlade s sej vladnih odborov
  Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS sprejela mnenje o predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o obrambi (ZObr-F), ki ga je Državnemu zboru RS predložila skupina poslank in poslancev...
 • 13.6.19 Seje vlade
  35. redna seja Vlade RS
  Vlada je danes obravnavala in sprejela predlog Zakona o spremembah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in ga pošlje Državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku. Sprejetje predloga zakona se predlaga po nujnem...
 • 12.6.19 Seje vlade
  Vlada sprejela novelo Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji
  Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela Predlog Zakona o spremembah Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.  Predlagani zakon določa, da se   transferji...
 • 12.6.19 Seje vlade
  Vlada sprejela Predlog Zakona o interventnem odvzemu medveda in volka iz narave
  Vlada RS je na današnji dopisni seji določila besedilo predloga Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave in ga pošilja v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru RS...
 • 11.6.19 Seje vlade
  Odločitve vlade s sej vladnih odborov
  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela sklep, da lahko Ministrstvo za infrastrukturo prevzema in plačuje obveznosti na namenskih proračunskih postavkah preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem...
 • 6.6.19 Seje vlade
  34. redna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji seji sprejela novelo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), s katero se izenačuje obseg financiranja javnih in zasebnih šol, ki...
 • 4.6.19 Seje vlade
  Odločitve s sej vladnih odborov
  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2019. Na odboru je vlada dala tudi...
 • 4.6.19 Seje vlade
  Slovenija bo sprejela do pet prosilcev za mednarodno zaščito iz Italije
  Vlada Republike Slovenije je odločila, da Republika Slovenija na podlagi delitve bremen in v skladu z načelom solidarnosti med državami članicami EU iz Republike Italije sprejme do pet prosilcev za mednarodno zaščito, ki sodijo v...
 • 30.5.19 Seje vlade
  33. redna seja Vlade RS
  Vlada je odločila, da se postopek priprave državnega prostorskega načrta (DPN) za območje HE Hrastje-Mota na Muri ustavi.   Na podlagi Sklepa o pripravi DPN za območje HE Hrastje-Mota na Muri z dne 16. 5. 2013, so bile...

Časovno obdobje

Potrdi