Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

 • 16.11.18 Seje vlade
  11. dopisna seja Vlade RS
  Vlada RS Maistrovo knjižnico razglasila za kulturni spomenik državnega pomena  Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela Odlok o razglasitvi Maistrove knjižnice za kulturni spomenik državnega pomena.  Z...
 • 15.11.18 Seje vlade
  8. redna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji seji sprejela Mnenje Vlade Republike Slovenije k Predlogu priporočila v zvezi z Globalnim dogovorom o varnih, urejenih in zakonitih migracijah ter obveščanju javnosti in Državnega zbora o mednarodnih zavezah,...
 • 9.11.18 Seje vlade
  Vlada sprejela spremembo uredbe glede povračil stroškov članom volilnih odborov
  Vlada je sprejela spremembo Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Uredba se spreminja v delu, s katerim se določa višina prejemka, namenjenega pokritju stroškov dnevnice pri...
 • 8.11.18 Seje vlade
  Vlada sprejela spremembo Izhodišč za pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja
  Vlada je 17. oktobra 2018 sprejela Izhodišča za pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki se nanašajo na plače.  Na današnji dopisni seji pa je vlada vsebino tega sklepa...
 • 8.11.18 Seje vlade
  7. redna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga novele Zakona o revidiranju in ga pošilja v obravnavo v Državni zbor po nujnem postopku. Predlog v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo 2014/56/EU. Ključni cilji,...
 • 7.11.18 Seje vlade
  Mnenje vlade o ponovnem odločanju o Zakonu o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-1)
  Vlada RS je sprejela Mnenje k zahtevi Državnega sveta RS, da mora Državni zbor RS ponovno odločati o Zakonu o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-1), na katerega je bil marca 2018 izglasovan veto Državnega sveta RS.  Vlada...
 • 5.11.18 Seje vlade
  Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje in mnenje na priporočilo skupine poslank in poslancev v zvezi s črpanjem evropskih kohezijskih sredstev
  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela odgovor na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko in mnenje na priporočilo skupine poslank in poslancev (prvopodpisani Danijel Krivec) v zvezi s črpanjem evropskih kohezijskih sredstev....
 • 30.10.18 Seje vlade
  6. dopisna seja Vlade RS
  Vlada vztraja pri zahtevi za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o NUSZ v Občini Lukovica Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela besedilo Predloga vlade za vztrajanje pri zahtevi za oceno ustavnosti in zakonitosti...
 • 25.10.18 Seje vlade
  6. redna seja Vlade RS
  Vlada je sprejela spremembe in dopolnitve uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. S spremembami uredbe se rešuje stanje pri nekaterih izvajalcih obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja oz. obdelave določenih...
 • 23.10.18 Seje vlade
  Odločitve vlade s sej vladnih odborov
  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela mnenje o predlogu novele zakona o davku na dodano vrednost, ki ga je DZ predložila skupina poslank in poslancev. Vlada predlogu zakona nasprotuje, saj bi...

Časovno obdobje

Potrdi